[HD] Hướng dẫn cách đánh phó bản 120

[HD] Hướng dẫn cách đánh phó bản 120


Chỉ số yêu cầu

  • Chính xác: 400% ++
  • Tỉ lệ chí mạng: 260% ++ 
  • Dame chí mạng: 350% ++ (có thể thấp hơn 1 tí)
  • Niếu team < 5.0 cần 2 di hoa để đủ dame boss cuối 
Giai đoạn 1: (100-80%) giai đoạn 1-2 giống 116
Boss nhảy ra giữa map và gây AOE đốt máu liên tục. Cần đứng trong vòng tròn vàng để tráng dame
(Đứng vô vòng tròn, không đứng boss thông tới chết tội mấy bình sữa lắm)


Giai đoạn 2: (79-40%)
Boss sẽ gọi ra 3 bức tượng gần tường gió, theo thứ tự lần 1 là 1, lần 2 là 2, lần 3 là 3. Cần đập chết tượng càng nhanh càng tốt vì tượng sẽ buff cho boss rất mạnh,

Giết tượng nhỏ, chỉ để thần uy kéo boss
Giai đoạn 3: (40-0%)

Boss sẽ bô bô 1 câu tiếng trung và bắt X người đứng xa nhất, người này cần nhanh chóng chạy lại tượng boss cờ lít vô tượng và bấm F cho đến khi hết buff. F thành công người sẽ như thế này:


Giai đoạn này khác 116 ở chỗ lần đầu là 2 ->3->4... cho đến khi team hết tượng phật để F và banh xác, nên đame mù mắt đi, đam nhiệt vào ko thì xác định


BOSS 2:
Giai đoạn 1: (100-80%) tương tự 116
Boss sẽ triệu hồi ra 3 kim cương xử cắm trên đất và phát nổ trong 8s, team ưu tiên đập dao trước
Đập nó trước

Giai đoạn này sẽ xuất hiện AOE, chú ý né tránh và dame cái kim cương xử không nó phát nổ

Boss sẽ triệu hồi tượng và AOE chú ý né
Đame AOE bé, nhưng rất dài
Boss gọi ra AOE quạt chú ý né

AOE đường thẳng

Giai đoạn 2 (79-60%) Tương tự giai 116
Thần uy cần kéo boss về góc, boss hét lên và ra AOE, 30s 1 lần, cố gắng né, kéo boss và dame qua giai đoạn
Kéo ra góc đứng
Vòng này đốt máu đó đừng có lao vô
Boss hét lên: và gọi va 1 kim cương xử giữa máp, sẽ bắn tên về phía boss, nên né skill 
Kim cương xử

Kim cương xử bắn ngược về boss, né dame tới 40% qua giai đoạn 3

Giai đoạn 3:(59-40%) giống 116
Boss gọi ra boss bé từ những vòng vàng giai đoạn 2, boss nhỏ nhập vô boss lớn và tăng dame cho boss lớn, nên chú ý giết

Kim cương sử ra AOE cần né
Chú ý kim cuong sử ra AOE vẫn có boss nhỏ xuất hiện chú ý giết
Giai đoạn 4: (39%-0) mới so  vơi 116
- Giai đoạn  này boss vẫn ra các kill giống giai đoạn trước
- Boss hét lên 1 câu tiếng trung và gọi ra 1 vòng vàng 
  - Sau khi đi vào vòng trong sẽ có 1 nút F, cần có người chạy vô vòng bấm F để huy AOE. Skill này  cứ 90s sẽ làm 1 lần cần chú ý 


BOSS 3:

Giai đoạn 1: Mở giai đoạn 1 boss xuất hiện 3 bản thể, cần chia team làm 3 và dame , nếu 3 bản thể này kết hợp với nhau chúng sẽ buff sức mạnh cho nhau. Cần giết 3 con này cùng lúc niếu không nó sẽ sống lại.Giai đoạn 2: (100-70%) Giống  116

Trong giai đoạn này thêm 1 cơ chế là boss sẽ đóng băng 1 người cần team phá băng để  cứu


Giai đoạn 3: ( 69-25%)
Giai đoạn này boss sẽ triệu tập 1 cổng đi qua thế giới khác (xuyên không) yêu cầu DPS tới cổng bấm F vô thế giới khác và đập chết mấy con boss bé bên trong. Sẽ có 3 cổng  lần lược xuất hiện
Làm ơn bấm nút F để du hành không gian
Đập nó đập nó có 4 con lận nha
Cổng số 2, nhớ bấm F để đi
Cổng số 3
Giai đoạn  4: (25%-0)
Boss sẽ đếm ngược 100s, niếu ko giết dc boss thì phải tiếp tục đánh lại

Boss 4: A hành đây rồi !
Giai đoạn 1:  (100-70%)
 Trong giai đoạn này 2 người ngẫu nhiên sẽ có bông sen trắng dưới chân, và 3 bông sen đen sẽ xuất hiện trên sân người chơi cần tìm hoa khác màu chchạy tới để  loại bỏ nó. 20s /1 lần Giai đoạn 2:( 69-40%)
Boss ra giữa và gọi 4 vòng tròn, mỗi vòng tròn sẽ có chữ màu trắng hoặc đen bên trong. Trên đầu mỗi người chơi cũng sẽ có chữ màu trắng hoặc đen nguyên tắc đứng là:
- Chữ trắng thì vô vòng có chữ đen
- 1 Vòng tối đa 3 người 
- Vòng sẽ chạy nên chú ý chạy theo
- Bước sai vòng là bóp những thằng đứng bên trong nên chú ýGiai đoạn 3: (39-0%) Giai đoạn ác mộng
- Khi vào giai đoạn boss sẽ được buff 1 lượng lớn giáp
- Chỉ có 90s để đánh qua boss. AOE boss lúc này dame rất to, và DPS chết giai đoạn  này mà  ko có hs thì xác định thua
- Dư âm, sáo, thiết mã dồn dame qua boss, 
- Niếu không đủ dame trong 90s boss sẽ bất tử, không thể bị target nộ chết toàn teamNhìn chung 120 không khác 116 là mấy, phó bản khá dễ về mặt cơ chế, nhưng lại khó về mặt chỉ số. Ăn hành nhiều nhất là boss cuối không đủ dame và AOE chết. Lời cuối chúc các bạn ăn hành boss cuối vui vui vẻ
By 烟花易冷invi: