Hệ thống phó bản đoàn đội

Hệ thống phó bản đoàn đội


Phó bản đoàn đội là tab quan trọng nhất trong hệ thống phó bản của Thiên Nhai. Nơi tập chung tất cả những BOSS khủng, những bảo vật giá trị và là nơi tôi luyện những gì tinh tuý nhất của kỹ năng phó bản.

Chính vì các vật phẩm và phần thưởng tab này rất lớn nên các phó bản này giới hạn số lần tham gia cũng như nhận thưởng đối với người chơi, cụ thể là 1 tuần chỉ được đi 1 và nhận thưởng một lần. Các phó bản 81-85-86-90-91-95 có thể gọi trợ chiến người đã hoặc chưa đi vào trợ chiến, người trợ chiến khi đánh qua boss cũng không thể nhận thêm được phần thưởng, và giới hạn được trợ chiến 2 lần 1 ngày. 
Người gọi trợ chiến cầm key chính, gọi hảo hữu của mình trợ giúp với điều kiện điểm hảo cảm với người đó trên 100 điểm và đã kết bạn ít nhất 3 ngày.
Còn với pb 96 và 100, hiện tại không có chế độ trợ chiến.

Lưu ý: Khi đã vào 1 team nào đó và được gọi vào phó bản, bạn được gán ID với team đó và lập tức tính là đã đi một lần /1 tuần, dù có qua hết boss hay không qua cũng vậy. Bạn không thể đi cùng team khác nữa, muốn đi với team khác phải đợi qua tuần mới, sau khi hệ thống reset phó bản.

Chế độ đánh: 
Thông thường - Các phó bản này bạn lập đoàn đội tối đa là 5 người
Khiêu chiến  - Bạn lập đoàn đội tối đa là 10 người, các phó bản này ở mức độ khó kèm theo là các phần thưởng giá trị cao. 

Trên đây là vietsub tab phó bản đoàn. Các bài viết hướng dẫn từng phó bản trong tab này các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn hiện có trên site.


- Lượng ca -