Tu La tím

Tu La tím《修罗》
CHỈ SỐ
Tầng 0
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 6
Tầng đột phá
Tầng 7
Tầng 8
Tổng  tầng
Lực đạo
5
5
7
7
29
9
45
20
36
49
212
Căn cốt

5
7
7
9
18
34
40
13
26
169
Khí kình
5
5
7
7
18
29
11
40
36
13
181
Động sát
5
10
7
14
38
70
33
20
62

62

331
Thân pháp


7
14
9
41
22

36
59
198
Chính xác2,40%


6,96%

7,935%
3,48%
20,775%
Dẻo daiĐỡ đònGiới hạn máu
230

230
Bạo kích


1,2 5%


0,2 7%
1,4 4%
3,40 %
0,3 9%
0,3 9%
7,3 9%
Sát thương BK
0,30%
1,6 0%

2,2 8%


2,8 8%
3,40 %
3,6 6%
3,6 6%
17,78 %
Ngoại công
23
23
46
Nội công

11
11
Ngoại phòngNội phòngTâm pháp phối hợp
Cùng [Bi Hồi Phong]《悲回风》tương sinh, tăng 16% Lực Đạo;
Cùng [Cửu Anh]《九婴》tương sinh, tăng 18% Căn Cốt.
Kỹ năng
Thừa Nhược: Lúc đối phương khí huyết thấp hơn 10%, sát thương chí mạng tăng thêm 30%/35%/40%/45%/50%/60%/70%/80%/90%.
Kích Cường: Tăng phá thương thuộc tính lên 100.  
Nguồn gốc
Phó bản 81-85-86-....
Thích hợp
Thích hợp khi đi phó bản và hoặc đánh NPC


ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP
Tầng 0 lên 1
·

Tầng 1 lên 2
·

Tầng 2 lên 3
·

Tầng 3 lên 4
·
·
Tầng 4 lên 5
·
·
Tầng 5 lên 6
·
·
·Tầng dot pha
会心 小石· x2
伤心 小石·
恒慧 圆石·
赋力 圆石·
恒赋 圆石·

Tầng 6 lên 7
·
·
·
·


Tầng 7 lên 8
·
·
·
·
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối ( phẩm của đá ). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com
Share on Google Plus