d

Liệp Phong - Trầm Chu
Liệp Phong - Trầm Chu《猎风·沉舟》

CHỈ SỐ
Tầng 0
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 6
Tầng 7
Tầng 8
Tầng 9
Lực đạo
1
7
22
51
90
133
190
322
420

Căn cốt
6
12
20
49
88
131
182
260
320

Khí kình
6
12
32
40
50
62
113
140
185

Động sát
1
7
15
23
51
63
109
151
196

Thân pháp
16
22
42
43
71
83
106
133
201

Chính xác

3,240%
3,240%
10,200%
13,680%

Dẻo dai


Đỡ đòn


Giới hạn máu


Bạo kích

1,650%
3,420%
3,420%
6,980%

Sát thương BK3,100%
3,100%
3,760%
3,760%
6,640%
6,640%

Ngoại công

16
16
16
16
39
72
72
154

Nội công

5
5
8
12
23
45
45
69

Ngoại phòng


Nội phòng


Tâm pháp phối hợp
Cùng [La Hầu Quyết《罗睺诀》]tương sinh, tăng 8% Lực Đạo, 12% Khí Kình;
Cùng [Vô Sinh《无生》]tương sinh, tăng 19% Lực Đạo, 9% Động Sát
Kỹ năng
Khí huyết càng thấp, tổn thương lên mục tiêu càng cao.
Nguồn gốc
Đào bảo, ám sát, đôỉ mảnh TP
Thích hợp
Thích hợp với Thần Uy, Thần Đao

ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP
Tầng 0 lên 1
身法圆石·

Tầng 1 lên 2
元气小石·

Tầng 2 lên 3
恒敏圆石·

Tầng 3 lên 4
赋力圆石·
伤心小石·
Tầng 4 lên 5
天攻小石·
敏慧圆石·
赋力圆石·Tầng 5 lên 6
会命小石·
赋力圆石·
双全小石·Tầng 6 lên 7
慧力圆石·
双全小石·
恒赋圆石·
碎心小石·


Tầng 7 lên 8
攻命小石·
赋力圆石·
伤命小石·
慧力圆石·
赋力圆石·

Tầng 8 lên 9
双全小石·
会命小石·
敏力圆石·
双全小石·
攻心小石·
五蕴圆石·

Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối ( phẩm của đá ). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm

- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com
Share on Google Plus