Tâm pháp Khiếu Thiên - Trần Nhạc


Khiếu Thiên · Trấn Nhạc 《啸天·镇岳》
CHỈ SỐ
Tầng 0
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 6
Tầng 7
Tầng 8
Tầng 9
Lực đạo
6
24
32
47
84
127
189
265
363
481
Căn cốt
6
12
20
28
58
70
110
124
192
211
Khí kình
1
7
27
35
65
77
100
114
182
232
Động sát
1
7
27
28
38
50
96
123
191
210
Thân pháp
6
12
20
35
72
115
161
224
330
428
Chính xác


Dẻo dai


2,430%
4,490%
7,510%
10.82%
Đỡ đòn

4,665%
4,665%
17,625%
 23,425%
29.52%
Giới hạn máu

293 
497 
574 
1084 
1366
Bạo kích


Sát thương BK


Ngoại công


Nội công


Ngoại phòng
20
20
20
66
89
163 
256
 312
368 

Nội phòng


14 
74 
74 
120 
213 
269 
299

Tâm pháp phối hợp
Cùng vớiĐịa Tàngtăng căn cốt lẫn thân pháp lên 9%
Kỹ năng
Phục địnhNhân vật tăng nội công phòng ngự lên 50 điểm , ở trạng thái cừu hận khi đón đỡ sẽ khôi phục 12 điểm định lực 
Nguồn gốc
Đào bảo, truy nã, mảnh đổi
Thích hợp
Cái Bang, Thiên Hương, Chân Võ


ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP
Tầng 0 lên 1
根骨圆石·

Tầng 1 lên 2
元气小石·

Tầng 2 lên 3
恒慧圆石·三

Tầng 3 lên 4
天防棱石·三 制气棱石·三
Tầng 4 lên 5
长久棱石·    
敏力圆石·四 恒赋圆石·四Tầng 5 lên 6
血守棱石·
敏力圆石·四
  双防棱石·Tầng 6 lên 7
敏慧圆石·四 双防棱石·四 赋力圆石·五 地势棱石·五


Tầng 7 lên 8
敏力圆石·四 韧守棱石·四
血守棱石· 
血守棱石·五 双防棱石·五

Tầng 8 lên 9
恒赋圆石·
敏力圆石·
敏慧圆石·四 血防棱石·五 韧守棱石·五 五蕴圆石·五
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối ( phẩm của đá ). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com
Share on Google Plus