Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Đông Hải Ngọc Oa


VI. ĐÔNG HẢI NGỌC OA 东海玉涡


1. BÁC VẬT CHÍ - XA CỪ THỦ XUYẾN 砗磲手串

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 7000 Tống Tiền cho Chủ Đảo.

- Đầu tiên chạy đến tọa độ 23384,11556, nhận nhiệm vụ ở ngay tại NPC A Nhu chỗ xuất phát bến tàu:


- Sau đó lượm 3 con Xa Cừ ở tọa độ: 23365, 11835. Ở khu vực ngoài biển cảng :


- Nói chuyện xong là hoàn thành nhiệm vụ:


2. BÁC VẬT CHÍ - THẤT BẢO TRẠC 七宝镯 ( NHIỆM VỤ LIÊN KẾT VỚI 2 ĐỒ GIÁM KHÁC)

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 7k Tống Tiền cho Chủ Đảo. 

- Chạy đến tìm NPC bán Hàng Hóa ở đây:


- Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu mình phải đi câu cá ở trong hồ Ngoc Oa. Chạy qua tọa độ 23560,11426, sẵn tiện hoàn thành Q Địa Lý Chí - Ngọc Oa Nội Hồ.


Chạy đến một chút nữa là thấy được Q đang dang dở:


- Để câu được cá này cần trời sáng, từ 5h - 11h mới câu được. Câu được con cá này là làm luôn cả đôi Đồ Giám Thủy Sản Chí - Bảo Thạch Ngư.

- Mình đến đúng Q vào thời gian buổi sáng sớm:


Xác định cá trên bản đồ, chạy đến tọa độ để câu cá:


Câu xong sẽ hoàn thành Thủy Sản Chí - Bảo Thạch Ngư 宝石鱼


- Sau đó trở về lại NPC ban đầu:


Nói chuyện xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ: 


3. CHIM THÚ CHÍ - LINH KHỨU HỒ 灵嗅狐

Nhiệm vụ yêu cầu: Đẳng cấp Hàng Hải level 21. Mở Linh Khứu Hồ mới mở được các hải giám liên quan ở dưới.

Chạy đến tọa độ: 23333,11646


Vẽ con cáo này là OK:


Sau khi vẽ xong sẽ mở Đồ Giám tiếp theo.

4. BÁC VẬT CHÍ - LONG TIÊN HƯƠNG 龙涎香


Mình cứ làm theo lộ tuyến Q là được:


Chỉ cần như vậy là hoàn thành thu thập Long Thiên Hương.


Đồng thời cũng mở khóa nhiệm vụ Nữ Nhi Quốc.

5. NHÂN VĂN CHÍ - NỮ NHI QUỐC 女儿国


Q này làm rất dễ:


Còn mở khóa được Q Đồ Giám Thiên Long Hào.

6. NHÂN VĂN CHÍ - THIÊN LONG HÀO 天龙号


Nói chuyện với NPC là hoàn thành:


7. THẢO MỘC CHÍ - PHẤN THIẾU NỮ 粉少女

Thu thập hoa ở tọa độ: 23382,11375. Nếu như thấy hiển thị nhiệm vụ mà không thấy hoa:


Thì mình chuyển tọa độ đến: 23486,11126

Nếu không có nữa, mình di chuyển đến tọa độ: 23450, 11185:


Hoặc 23462, 11077:


Thu thập là hoàn thành:


8. ĐIỂU THÚ CHÍ - LAM HỒ ĐIỆP 懒蝴蝶

Tọa độ Đồ Giám tại: 23433, 11152.


Không nhìn thấy bướm nhỏ này nhỉ: 


9. THẢO MỘC CHÍ - THANH GIA 青椰

Thu thập Đồ Giám này tại tọa độ: 23318, 11408.


Nếu không thấy được vật phẩm có thể lượm thì mình đổi tọa độ khác ở 23808,11057.

Sau khi thu thập là hoàn thành:


P.S: Không tìm thấy nữa thì tìm ở tọa độ: 23518, 11030.

10. THỦY SẢN CHÍ - KHUÊ NGƯ 鲑鱼

- Nhiệm vụ yêu cầu: 11h - 17h ( Kênh chính tuyến - theo giờ Việt Nam)

Xác định cá Khuê Ngư trên bản đồ:


- Chạy đến đó, xác định nơi câu cá, nó sẽ tự hiện Q:


Câu xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ:


- Candy - 
Share on Google Plus