Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Bảo Khoáng Sơn


III. BẢO KHOÁNG SƠN 宝矿山.

1. BÁC VẬT CHÍ - LƯƠNG PHAN HẢI THÁI 
凉拌海菜

Lưu ý: 
Yêu cầu cấp thành tựu Viễn Dương Chi Lộ ( cấp Hàng Hải) lên 15.

- Chạy đến tọa độ: 5206354544để nhận Q từ NPC:- Sau đó chạy ngược lại về phía cảng để lượm Hải Thái tại: 5184254583
- Lượm xong quay lại trả Q cho NPC, làm thêm 1 Q nhỏ nữa là hoàn thành nhiệm vụ:


2. NHÂN VĂN CHÍ - NGŨ THẢI CHI ÂM 五彩之音

Yêu cầu: Cống 7000 Tống Tiền cho NPC Chủ Đảo.

- Chạy đến NPC ở tọa độ 5199254482 để nhận nhiệm vụ:
Sau đó chạy đến tọa độ 5207554556 để tìm Đinh Cô Nương :


Nói chuyện là hoàn thành:3. THẢO MỘC CHÍ - MÃ ĐÂU LINH 马兜铃

- Chạy đến tọa độ: 5217454337


Bấm F vào cây là hoàn thành:


4. NHÂN VĂN CHÍ - TÀI THẦN NGUYÊN BẢO 财神元宝

( Cống 7000 Tống Tiền cho Đảo chủ)

- Q này nằm ở trong sườn núi của quặng mỏ. Tọa độ: 52135, 54390. Cái này không phải trên này đâu:F không được ( vì địa hình). Muốn lượm rương bảo thì vào trong 1 cái động. Nhảy xuống núi, chạy theo hướng này:
Nhảy lên vách đá, lần theo tọa độ sẽ thấy được rương bảo:


Lượm xong là hoàn thành nhiệm vụ:


5. THẢO MỘC CHÍ - ĐẢO HỒ DƯƠNG 岛胡杨

Lưu ý:
 Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Tọa độ của nó tại: 52364,54428. Hoặc tại 52266,54381.Vẽ xong là hoàn thành Q:


6. BÁC VẬT CHÍ - ĐAN SA KHOÁNG 丹砂矿

Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Chạy đến tọa độ: 5219954176:Bấm F là xong:


7.  BÁC VẬT CHÍ - THẠCH MIÊN KHOÁNG 石棉矿

 Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Tọa độ của Khoáng tại: 5229754266:Bấm F là hoàn thành:8. ĐIỂU THÚ CHÍ - HẢI PHÙ KHUYỂN 鸟兽志

Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Chạy đến tọa độ: 5221354201:


Vẽ xong là OK:


9. ĐIỂU THÚ CHÍ - HẢI TƯỚC ĐẢN 海雀蛋

Lưu ý: Yêu cầu đẳng cấp Hàng Hải lên 15.

- Chạy ngược về phía trên theo tọa độ: 5260954236.


Trứng chim nằm ngay trên núi:10. THỦY SẢN CHÍ - HẢI BIÊN BỨC 海蝙蝠

- Thời gian yêu cầu: 13:00 - 21:00 ( giờ Việt Nam).

- Đầu tiên chuyển kênh chính để xác định cá trong map:


- Chạy đến biểu tượng Hải Biên Bức để nhận Q làm nhiệm vụ:- Câu chuẩn cá là hoàn thành:


11. THỦY SẢN CHÍ - THÂM HẢI ĐÁI NGƯ 深海带鱼 

- Thời gian yêu cầu: 9:00 - 19:00 ( giờ Việt Nam).

- Chuyển kênh chính để xác định cá trong map:


Chạy đến nơi câu cá nhận nhiệm vụ:


- Câu xong là hoàn thành:


- Candy - 
Share on Google Plus