Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Giang Dương Cảng
III. GIANG DƯƠNG CẢNG.

- Từ đất liền đến Giang Dương Cảng, mọi người có thể trở về đảo cá nhân nói chuyện với Thủy Thủ A Phàm là qua được:


- Đầu tiên, chạy đến tọa độ 718454171):


Nhiệm vụ này yêu cầu mình bay lên nóc nhà của Liễu Vọng Tháp 瞭望塔. Bay lên là hoàn thành Đồ Giám này.


- Thay đổi tọa độ khác ở 718553870:


Hái bông hoa này sẽ hoàn thành Đồ Giám Tiếu Đà Nhan 笑陀颜: 


- Tiếp tục chạy nhiệm vụ khác ở tọa độ 692353682tìm Thảo Mộc Chí :


Hái hoa này sẽ hoàn thành nhiệm vụ tìm Đồ Giám Mã An Đằng 马鞍腾: 


- Xuôi theo nhiệm vụ, chạy đến tọa độ 671953675để câu Ngao Giải  熬蟹, thời gian câu từ 17:00 - 22: 00 theo giờ Việt Nam: 


Nhắc nhở thêm 1 lần nữa, để xuất hiện bãi cá trên map bản đồ phải đổi kênh sang kênh chính nhé!


Đến sát ở chỗ đất liền ( không bị dính bơi) mới câu được cá:


Hoàn thành nhiệm vụ Đồ Giám Thủy Sản Chí - Ngao Giải 熬蟹:


- Đồ Giám tiếp theo, chạy đến tọa độ 747153716):


Đi lên đảo theo tọa độ là hoàn thành nhiệm vụ thu thập Hoàn Hình Tiều - Địa Lý Chí 环形礁

 

Ngược lên hướng phía trên bản đồ theo tọa độ 719654456để câu Điệp Ngư. Thời gian câu từ 11:00 - 19:00. Các bạn nhớ lưu ý để chạy:


Câu ở chỗ này xa quá không được thì đổi địa điểm: 


Thường thì câu 11s mới hoàn thành:


-    Candy -
Share on Google Plus