Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Tiền Đường Cảng
II. TIỀN ĐƯỜNG CẢNG.

- Để đến Tiền Đường Cảng, các bạn có thể trực tiếp từ chỗ Hàng Châu ( nếu ở đảo khác thì lựa chọn Phản Hồi Trung Nguyên 返回中原 -> Hàng Châu cảng 杭州港), nói chuyện với NPC là đến. 

1. TRONG THÀNH

Đầu tiên, chạy đến tọa độ (15569, 58001), bạn sẽ nhận được nhiệm vụ phụ tìm người:


Chạy sang trái, lên thẳng lầu trên theo đường này:


Sẽ nhìn thấy người đang nhìn về phía biển.


Nói chuyện xong sẽ nhận được Hải Giám Địa Lý Chí - Vọng Đông Hải 望东海


- Chạy xuống lầu, cũng ngay tại quán rượu ấy, chạy đến tọa độ (15591,58010, chúng ta sẽ gặp nhiệm vụ phụ nói chuyện với Thực Khách:


Sau đó nó sẽ yên cầu mình đi bắt đỉa:


Để bắt đỉa, chạy đến tọa độ 1506958814):


Trong quá trình chạy, mình cũng làm được luôn cả nhiệm vụ tìm đến Địa Lý Chí -  Bình An Tháp 平安塔 :


Tiện đôi đường ha!

Đến vị trí liền sẽ thấy đỉa, lượm nó là được: 


Bắt đủ 3 con xong, phải đưa nó cho đầu bếp chế biến:


Đi đường vòng trở lại thành trở về chỗ cũ (1559258008):


Tuy nhiên nhiều bạn sẽ thắc mắc: "Ủa, tui tìm đầu bếp chứ đâu phải thực khách!“ Vậy đầu bếp ở đâu?

Xoay lưng lại, đầu bếp ở ngay trên lầu tầng 2 nè: 


Đợi 10s để món ăn được hoàn thành ~ 


Sau đó làm theo nhiệm vụ chỉ dẫn là hoàn thành Bác Vật Chí - Xào Điệt Tử 炒蛭子:


Trong Bác Vật Chí này cũng có nhiệm vụ ẩn cần phải cống 3000 Tống Tiền cho Chủ Đảo mới mở được. Vậy thì ta quay sang chủ đảo ở đây ( hình biểu tượng cái mũ trên bản đồ):


Đau lòng cống cho nó 3000 Tống Tiền QVQ :


Sau đó chạy đến tọa độ 1549557848để nhận nhiệm vụ: Chạy theo hệ thống nhiệm vụ sẽ nhận được Trù Tán Đồ Giám 绸伞:


2. NGOÀI THÀNH.

- Chạy đến tọa độ này(1516757759):


Sau đó bấm F vật phẩm sẽ nhận được Thảo Mộc Chí - Nghênh Phàm Hoa 迎帆花: 


- Đi về phía bên trái, tọa độ (1484557888):


Sẽ bắt gặp nhiệm vụ ẩn:


Nhiệm vụ này yêu cầu mình từ 9:00 - 17: 00  tại chỗ này, mới câu được bản ghi chép Hoàng Nê Loa 黄泥螺.

Cho nên mình sẽ đổi ảnh chụp vào buổi sáng. Mọi người lưu ý trong khoảng thời gian này phải có bãi câu cá mới câu được nhé: 
Câu xong sẽ nhận được Thủy Sản Chí - Hoàng Nê Loa 黄泥螺.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng ta đổi địa điểm khác ở tọa độ: 1530058728


Ở chỗ này sẽ nhận được nhiệm vụ thu thập cây này:


Thu thập xong sẽ nhận được Đồ Giám Thảo Mộc Chí - Cát Tường Thảo 吉祥草:


Địa điểm cuối cùng ở tọa độ:1587158335


Sẽ gặp nhiệm vụ bắt câu được bản ghi chép Phục Hà Hổ Ngư 复虾虎鱼:


Thời gian để câu nó bắt đầu từ: 7:00 - 12:00 ( 7h sáng đến 12h trưa )

Đến thời gian, thấy biểu tượng cá trên bản đồ thì chạy đến: Câu xong hoàn thành thu thập Đồ Giám Thủy Sản Chí - Phục Hà Hổ Ngư 复虾虎鱼: 


- Candy -

Share on Google Plus