NỘI QUY


Thiennhaivn.com là website của cộng đồng game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao PC lập ra nhằm mục đích kết nối, chia sẻ, hướng dẫn game thủ Việt Nam đang chơi tựa game này tại sv Trung Quốc.

Với phương châm " chia sẻ kinh nghiệm ", Thiennhaivn.com không giới hạn sự đóng góp bài viết, góp ý hoặc chia sẻ kinh nghiệm của người chơi vào nội dung của website.


Thiennhaivn.com hoạt động trên nguyên tắc " tài sản chung ", toàn bộ nội dung, bài viết, chia sẻ kinh nghiệm của các tác giả đóng góp, chia sẻ trên nguyên tắc tự nguyện, miễn phí mãi mãi và một khi đã gửi bài lên Thiennhaivn.com, ngoài quyền tác giả được bảo lưu thì quyền phát hành hoàn toàn do cộng đồng Thiennhaivn.com quyết định, bạn không thể tự ý dừng phát hành, đòi lại bài hoặc yêu cầu xoá bài viết.

1. Quy định về truy cập và sử dụng dữ liệu Thiennhaivn.com

- Tất cả mọi người đều có quyền truy cập và sử dụng dữ liệu vào mục đích chơi game Thiên Nhai, bao gồm : Đọc, lưu trữ, chia sẻ trên trang cá nhân, mạng xã hội

Không được phép sử dụng dữ liệu vào mục đích thương mại, quảng bá website, các trang báo game, trang có nội dung tương đồng, xào bài viết ...nếu chưa được sự cho phép của các tác giả Thiennhaivn.com

2. Quy định về Nội dung 

- Các nội dung mà thiennhaivn.com cung cấp hoàn toàn về game Thiên Nhai

- Các bài viết cũng cấp miễn phí và mãi mãi

- Các hướng dẫn chia sẻ do cộng đồng đóng góp, các bản dịch, hướng dẫn không thể 100% chính xác, người đọc cân nhắc trước khi áp dụng.

3. Quy định về tác giả

- Mọi người đều có quyền gửi bài lên Thiennhaivn.com (Gửi trực tiếp  hay gián tiếp do ban quản trị xét duyệt )

- Các bài viết đều công khai tên tác giả, tác giả chịu trách nhiệm về nội dung, các thông tin về nguồn cũng như bản quyền dữ liệu mà mình sử dụng.

- Bộ phận quản trị có toàn quyền sử dụng bài, chỉnh sửa, xoá bài nếu xét thấy không phù hợp hoặc bài cũ, ko còn thích hợp với nội dung game.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của người đọc

- Người đọc khi đọc hoặc sử dụng dữ liệu của Thiennhaivn.com hoàn toàn miễn phí

- Khi tham gia vào cộng đồng ThiennhaiVN.com, dù bạn là ai cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ về các vấn đề về tài khoản, về nhân vật, bang phái, minh hội... trong quá trình chơi game.

- Người đọc có nghĩa vụ tuân thủ những quy định trong văn bản này.

Ban quản trị ThiennhaiVN.com
Tháng 10 năm 2017