Giới thiệu chi tiết về hệ thống đá khảm Lang Văn

Giới thiệu chi tiết về hệ thống đá khảm Lang Văn

Thiên Nhai đã update hệ thống Lang Văn mới rồi, để mọi người hiểu rõ hơn về hệ thống này, Kẹo sẽ làm bài hướng dẫn chi tiết, mọi người cứ tự do tham khảo nhé:

Để mở hệ thống Lang Văn, ta click vào B -> Đả Ma -> Lang Văn:

Chỉ có PVP phẩm 135 trở lên mới có thể khảm nhập Lang Văn, hiện tại chỉ mở 1 số trang bị có thể up như: Tóc, Tay, Áo Trong, Quần Trong, Vòng Tay, Vòng Cổ, Nhẫn.

Đầu, Quần Trong, Tay, Vòng Cổ sẽ có 4 vòng khảm Lang Văn:


Áo Trong có 2 vòng khảm:


Nhẫn có 3 vòng khảm:


Vòng Tay có 5 vòng khảm, hiện tại chỉ mở 4 vòng:


Lúc đầu làm Q từ Thiên Nhai Chiến Lệnh, farm phó bản sẽ được điểm Lang Văn Toái Phiến. Click vào shop Lang Văn sẽ thấy có rất nhiều đá trong đó. Đá Lang Văn chia thành 3 loại: Thiên, Địa, Hỗn Hợp. Chúng bài xích nhau, không thể đồng thời cũng khảm 3 loại trên 1 trang bị, Hỗn Hợp thì có thể tùy theo kiểu Lang Văn mà phối hợp.


Lang Văn dựa trên 3 cấp bậc để tổ hợp là: Xanh, Tím, Vàng tạo thành hiệu quả Cộng Minh, gia tăng thuộc tính cho trang bị. 

Chúng ta sẽ lấy Lang Văn như Thần Binh làm ví dụ:

- Các đá Lang Văn màu xanh có đẳng cấp như thần binh xanh.


- Các đá 【Thiên 天】, 【Địa 地 】 Lang Văn tím đổi từ 40 Toái Phiến và 70 Toái Phiến có đẳng cấp như Thần Binh Tứ Minh ( Như Hồng Diệp, Tâm Ý Song Hoàn,..)


- Các đá 【Hỗn Độn 混沌】Lang Văn tím đổi từ 150 Toái Phiến có đẳng cấp như Tường Vi Kiếm.


- Các đá 【Thiên - Hoàng Thiên 天-皇天】,【Thiên -Hậu Thổ 天-厚土】Lang Văn vàng đổi từ 300 Toái Phiến có đẳng cấp như Mộc Diệp Phi Đao.


- Các đá Thiên, Địa của Lang Văn vàng đổi từ 1500 Toái Phiến có đẳng cấp như Khổng Tước Linh.

- Đá Hỗn Độn vàng rơi ra từ phó bản như Đại Bi Phú.

- Đá Thiên, Địa vàng rơi ra từ phó bản như Bách Hiểu Sinh, Thiên Nhân Thiên Diện.


Cho nên, acc mình up đến Thần Binh nào thì up Lang Văn thế ấy, mình khuyên mọi người có thể dùng đá vàng Lang Văn đổi từ 300 Toái Phiến phối hợp với các Lang Văn Hỗn Hợp tím. Còn các đá đổi 40, 70 Toái Phiến đánh phó bản cho rất nhiều

Cái 1500 là giành cho Thổ hào, đừng đổi :)))

- Phần dưới là bảng dịch thuộc tính của các đá Lang Văn:

Tên
Phẩm chất
Thuộc tính ( Khi lên cấp thuộc tính sẽ tăng cao)

1.【天】日
Thiên – Nhật
Xanh

+ Lực Đạo

2.【天】月
Thiên – Địa

Xanh

+ Động Sát

3.【地】山
Địa – Sơn
Xanh

+ Khí Kình

4.【地】水
Địa – Thủy
Xanh

+ Thân Pháp

5.【天】云
Thiên – Vân
Tím

+ Lực Đạo
+ Động Sát

6.【天】雨
Thiên – Vũ
Tím

+ Khí Kình
+ Căn Cốt


7.【天】风
Thiên – Phong
Tím

+ Động Sát
+ Căn Cốt


8.【地】木
Địa – Mộc
Tím


+ Khí Kình
+ Thân Pháp

9.【地】土
Địa – Thổ


Tím


+ Lực Đạo
+ Căn Cốt

10.【地】金
Địa - Kim


Tím


+ Thân Pháp
+ Căn Cốt

11.【天】虹
Thiên – Hồng

Tím


+ Lực Đạo
+ Ngoại Công Công Kích

12.【天】雷
Thiên - Lôi

Tím

+ Thân Pháp
+ Khí Huyết

13.【地】泽
Địa – Trạch

Tím

+ Khí Kình
+ Nội Công Công Kích

14.【地】沙
Địa – SaTím


+ Động Sát
+ Khí Huyết

15.【混纯】上清
Hỗn Độn – Thượng Thanh

Tím


+ Ngoại Công Công Kích
+ Nội Công Công Kích
+ Tỉ Lệ Mệnh Trung

16. 混纯】太清
Hỗn Độn – Thái Thanh

Tím

+ Ngoại Công Phòng Ngự
+ Nội Công Phòng Ngự
+ Tỉ Lệ Đón Đỡ

17.【天】皇天
Thiên – Hoàng Thiên


Vàng


+ Lực Đạo
+ Động Sát
+ Căn Cốt

18.【地】后土
Địa – Hậu Thổ


Vàng

+ Khí Kình
+ Thân Pháp
+ Căn Cốt

19. 琅纹自选礼盒
Hộp Tự Chọn Lang Văn
Vàng


Khi mở sẽ được chọn 1 trong Lang Văn sau: 

+ Thiên – Huyền Trụ: Tăng Động Sát, tỉ lệ Mệnh Trung, Ngoại Công Công Kích

+ Thiên – Ngân Hà: Căn Cốt, Khí Huyết, Ngoại Công Phòng Ngự

+ Địa – Trúc Xuyên: Thân Pháp, Đón Đỡ, Nội Công Phòng Ngự

+ Địa – Mai Lâm: Căn Cốt, Ngoại Công Công Kích, Nội Công Công Kích


Bổ sung 1 số thuộc tính đá vàng khác:


+ Hỗn Độn - Thần Nhân 混沌 - 神人: + Dẻo Dai, Ngoại Công Phòng Ngự, Nội Công Phòng Ngự:

+ Hỗn Độn - Đạo Tâm 混沌 - 道心: Tỉ lệ Bạo Kích ( Hội Tâm), Ngoại Công Công Kích, Nội Công Công Kích

- Mỗi trang bị thì khảm đá Lang Văn không đồng nhất, Thiên và Địa không thể dùng chung.

DPS thì dùng Lang Văn Thiên Hoàng Thiên 天- 皇天 ( Tăng Lực Đạo, Động Sát, Căn Cốt), build trâu thì dùng Địa Hậu Thổ 地- 厚土 ( Tăng Khí Kình, Thân Pháp, Căn Cốt).


- Khi khảm 4 đá Lang Văn với nhau sẽ tạo thành hiệu quả Cộng Minh, ở bên phải sẽ giới thiệu 1 số loại cho mọi người tham khảo: 

+ Tứ Thư Như Trần ( 四书如尘): Khảm đủ 1 vàng, 3 tím, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 76% Căn Cốt, Thân Pháp.


+ Tứ Hải Như Nguyệt ( 四海如月): Khảm đủ 2 vàng, 2 tím, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 52% thuộc tính Ngũ Duy ( Ngũ Duy ám chỉ các thuộc tính cơ bản: Lực Đạo, Động Sát, Thân Pháp, Căn Cốt, Khí Kình); 52% thuộc tính Phòng Ngự. ( Giành cho Thổ Hào)


+ Tứ Lân Tri Văn ( 四邻知间): Khảm đủ 3 vàng, 1 tím, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 57% thuộc tính Phòng Ngự; 24% tỉ lệ thuộc tính. ( Giành cho Thổ Hào)


+ Tam Hỏa Thực Vụ ( 三火蚀雾): Khảm đủ 1 vàng, 2 tím, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 2 loại thuộc tính lên 66%.


+ Đồng Kỳ ( 同祺): Khảm đủ 1 vàng, 1 tím, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 17 điểm thuộc tính Lực Đạo, Khí Kình, Căn Cốt, Động Sát, Thân Pháp.


+ Tứ Quý Như Vũ ( 四季知雨): Khảm đủ 3 tím, 1 xanh, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 56% Thân Pháp, Căn Cốt.


+ Tam Thước Hiểu Xuân ( 三鹊晓春): Khảm đủ 2 vàng, 1 tím, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 47% thuộc tính Ngũ Duy, thuộc tính Phòng Ngự.


+ Tam Trà Chiếu Ảnh ( 三茶照影): Khảm đủ 2 tím, 1 xanh, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 47%  Thân Pháp.


+ Kết Bản ( 结绊): Khảm đủ 1 tím, 1 xanh, trang bị Lang Văn khi up lên cấp 10 sẽ tăng 11 điểm thuộc tính Lực Đạo, Khí Kinh, Thân Pháp, Động Sát, Thân Pháp.
Mình sẽ làm ví dụ với từng bộ phận trang bị:

- Đối với Tóc, có 4 rãnh, mình ý kiến nên đổi 1 cái Lang Văn 300 Toái Phiến + 2 Hỗn Độn 150 Toái Phiến + 1 cái tím thường ( Thuộc tính Lang Văn) như nào các bạn tự nghiên cứu phối hợp)- Khi tập hợp đủ 4 loại thuộc tính với nhau sẽ tạo thành hiệu quả Cộng Minh, trang bị gia tăng thuộc tính mà mình muốn up.- Mỗi trang bị sẽ thấy được Hiệu quả Cộng Minh được giới thiệu ở hệ thống bên phải. Mọi người nhìn ảnh là thấy dễ hiểu hơn hen.- Click vào các đá Lang Văn đã khảm cũng sẽ thấy được các đá mình hiện có, có thể thay đổi hoặc thăng cấp. 


Tiêu hao số lượng Lang Văn nhất định và vàng khóa có thể tăng cấp Lang Văn, đạt được thuộc tính cao hơn, nếu Lang Văn khảm trong trang bị tăng lên 1 cấp thì Cộng Minh sẽ tăng lên 1 cấp.


-  Hệ thống cũng có chức năng phân giải đá Lang Văn đã tăng lên cấp cao trở về cấp 1 trong trường hợp người chơi up sai. Khi phân giải sẽ hoàn lại 100% Lang Văn, 80% vàng khóa.


Lang Văn không cần thiết có thể sử dụng hệ thống Dung Luyện trong tab 3 để Dung Luyện đá Lang Văn. Nhớ bấm chọn Toàn bộ để Dung Luyện nhé. 


Khi Dung Luyện sẽ cho điểm Lang Văn Toái Phiến đổi lại các đá cần thiết để up cấp, hên xui có tỉ lệ Dung Luyện ra đá Lang Văn mới.


Nhớ tick vào phẩm Tím và phẩm Vàng để hiển thị các Lang Văn phẩm tím và vàng không cần thiết cần Dung Luyện ( để tick riêng phần phẩm xanh sẽ không thấy các Lang Văn còn lại):Theo những gì mọi người hiểu thì cứ thế mà up Lang Văn cho riêng mình, trong trường hợp không đủ điểm Toái Phiến đổi Lang Văn vàng thì xài tạm phẩm tím hoặc xanh một thời gian, khi nào có đủ điểm thì lại phân giải đá cũ rồi up đá mới.

Đối với newbie, có thể tham khảo up 3 tím + 1 xanh trước để tăng lực chiến, sau này có đủ điều kiện lại up thêm đá vàng:


Lang Văn trên cơ bản mình đã giới thiệu hoàn thành, có chi tiết mình sẽ thông báo nhé, hi vọng bài viết có ích cho các bạn!

- Candy -