[ Thông báo] Update fix môn phái cập nhật phiên bản ngày 4/3/2020

[ Thông báo] Update fix môn phái cập nhật phiên bản ngày 4/3/2020
Mình xin phép dịch lại bản update fix môn phái trong đợt update ngày 4/3 vừa qua như sau:

1. Thần Uy:

- Cuồng Long Chấn tụ lực mang mạch Thất Sát và Phá Quân bị điều chỉnh thời gian đến 0.8s.

- Điều chỉnh hiệu quả mạch Thất Sát của Bối Thủy Nhất Kích: Trạng thái Bối Thủy Nhất Kích cố định thời gian 25s, nhưng sẽ không đạt điệu hiệu quả Thiên Long Phác Nguyệt ( dame khá lớn) khi máu dưới 50%, đối với mục tiêu không phải người chơi tăng 20% cừu hận, tổn thương cũng tăng lên 10%, khi nhận tổn thương sẽ giảm 10%.

- Điều chỉnh mạch Phá Quân của Bối Thủy Nhất Kích: Hiệu quả chấn bay sẽ biến thành áp chế, phạm vi gia tăng lên 100%, trong trạng thái Bối Thủy Nhất Kích sử dụng Thiên Long trong nháy mắt không ảnh hưởng đến lượng máu của bản thân. Khi đánh trúng nhiều mục tiêu ( 2 mục tiêu trở lên) Bối Thủy sẽ tăng thêm 25s cùng với 10s hiệu quả của Vô Ngã Vô Địch.

Đối với việc fix Thần Uy: Tăng Cuồng Long Chấn và Bối Thủy Nhất Kích sẽ cải thiện được phần lớn tính hữu dụng khi đánh PVE và quần chiến của 2 kỹ năng này, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt và sử dụng dễ dàng hơn.

2. Cái Bang.


- Giang Hồ Túy sẽ không tạo thành hiệu quả Túy Rượu đối với mục tiêu.

- Fix lại hiệu quả của mạch Vũ Khúc - Nộ Tảo Kiền Khôn: Kích cuối tăng lên 50% tổn thương định lực.

Nộ Tảo Kiền Khôn điều chỉnh kỹ năng hiệu quả tự thân: Khi đánh ra 3 thức, skill sẽ giúp người chơi đạt được Bá thể và thêm 20% hiệu quả Giảm Thương, kích cuối sẽ không nhận được bá thể.

- Điều chỉnh mạch Thất Sát của Ly Huyền Thối: Ly Huyền Thối đối với mục tiêu không phải người chơi sẽ tăng thêm 300% tổn thương ngoài mức.

- Mạch Vũ Khúc và Phá Quân của Bách Liệt Cước sẽ thay đổi hiệu quả cho nhau.

- Điều chỉnh mạch Phá Quân của Túy Ẩm Giang Hà: Không nhận được Túy Ý khi Túy Ẩm Giang Hà thức hai phản kích, nhưng skill này có thể chủ động tạo thành tổn thương lớn đối với mục tiêu trong khu vực chọn trúng đồng thời đánh bay nó. Khi trúng mục tiêu càng nhiều thì tổn thương càng cao, đánh trúng nhiều mục tiêu sẽ nhận được trạng thái Tật Bôn ( Chạy nhanh của CB).

- Sát Ý - Long Chấn Bách Lý kích cuối sẽ khiến mục tiêu bị đánh bay.

Đối với việc fix Cái Bang: Neft Giang Hồ Túy, tăng cường Nộ Tảo Kiền Khôn, Sát ý và Túy Ấm Giang Hà giúp Cái Bang tăng thêm năng lực trong quần chiến.

3. Ngũ Độc.
- Tăng thêm dame Sát Ý Ngũ Tiên Diệt Địa, kích cuối cùng đánh bay mục tiêu, hiệu ứng cũng giảm bớt.

- Fix lại mạch Phá Quân của Biên Bức Lược Dạ: Tăng thêm 100% phạm vi tổn thương của Kim Thiền Hộ Thể, đem mục tiêu ở xung quanh kéo đến trước mặt, đánh trúng càng nhiều mục tiêu sẽ tạo thêm nhiều dame và thời gian áp chế, đồng thời sẽ nhận được hiệu quả Bá Thể.

Việc tăng cường lại Sát Ý và Biên Bức Lược Dạ giúp năng lực Ngũ Độc trong quần chiến đề cao hơn.

4. Thần Đao.

- Sát Ý Thần Quỷ Dạ Khốc tăng thêm tổn thương, tăng thêm tốc độ đánh ra, kích cuối đánh bay mục tiêu.

- Điều chỉnh Thiên Tương Minh ( Thêm): Sau khi trúng mục tiêu sẽ reset lại thời gian CD của Đạp Lãng Trảm.

- Điều chỉnh Đạp Lãng Trảm: ( Bỏ đi hiệu quả) Sau khi trúng mục tiêu sẽ reset lại thời gian CD của Thiên Tương Minh.

Đạp Lãng Trảm cũng thêm hiệu quả mới: Sau khi trúng mục tiêu, tăng thêm 1s áp chế, cự ly tiến nhanh sẽ tăng lên 15m.

- Thất Sát của Thiên Tương Minh điều chỉnh lại: Trong trạng thái Đón Đỡ, khi bị NPC đánh trúng sẽ giảm 20% tổn thương.

- Điều chỉnh mạch Thất Sát của Ẩm Thương Hải: Trong thời gian có trạng thái Thương Hải, đối với mục tiêu NPC tăng thêm 20% tổn thương.

Việc tăng thêm dame Sát Ý và hiệu quả khống chế giúp Thần Đao rất nhiều trong việc đánh quần chiến. Việc tăng thêm cự ly lao về phía trước và năng lực khống chế của Đạp Lãng Trảm kết hợp với điều chỉnh của Thiên Tương Minh sẽ tăng thêm tính cơ động cho Thần Đao.

5. Chân Võ.

- Khí Huyết ( HP) của Căn Cốt tăng từ 6.0 lên 6.3.

- Khí Kình tăng thêm 0.002% tỉ lệ Bạo kích.

6. Thiên Hương.

- Mạch Vũ Khúc của Tố Thủ Hồi Xuân, khi Đón Đỡ đánh ra phản kích sẽ nhận được 1s bá thể.

- Sát Ý Trọng Hoa Loạn Vũ khi sử dụng sẽ gia tăng tốc độ cùng với dame.

- Khí Kình tăng thêm 0.002% tỉ lệ Bạo Kích.

7. Thiếu Lâm.


- Khí Kình tăng thêm 0.005% tỉ lệ Bạo Kích ( Hội Tâm Suất).

- Bỏ đi hạn chế của Kỳ Hiện Vô Tương khi tiến vào trạng thái chiến đấu mới có thể sử dụng ( Tức là bình thường sử dụng cũng được).

- La Hán Phục Ma tăng thêm hiệu quả Vân Thể.

- Cường hóa Kim Cương Bách Chướng khi sử dụng sẽ tạo thành tổn thương lớn trong phạm vi nhất định, đồng thời trong quá trình sử dụng skill sẽ giảm đi phần lớn tổn thương và khống chế.

- Sát Ý Ngã Phật Từ Bi tăng thêm tốc độ hoàn chiêu, tăng thêm dame, kích cuối khiến mục tiêu bị đánh bay.

- Cường hóa Tam Muội Bàn Nhược khi công kích mục tiêu có bá thể sẽ ngăn lại được, đồng thời cũng sẽ không xuyên qua được mục tiêu.

- Tăng thêm hiệu quả mới của Kim Cương Bách Chướng: Đánh trúng mục tiêu NPC sẽ giảm 10s CD của Tịch Diệt Trần Kiếp.

- Tăng thêm hiệu quả mới của Thiên Vương Giáng Thế: Trúng mục tiêu NPC sẽ giảm 10s CD của Tịch Diệt Trần Kiếp.

- Skill Nộ Mai - Điệp Huyết sẽ không cần phải ở trong trạng thái Nộ Tăng sử dụng được ( Khi đánh thường, ở trong trạng thái Nhã Tăng cũng sử dụng được skill Tiểu Sư Muội).

- Điều chỉnh mạch Phá Quân của Vô Sinh Pháp Nhẫn: Khi dùng sẽ không cường hóa được Kim Cương Phá Chướng, tăng Nộ Khí, Gia Tốc, ngoại công và tiếp tục hiệu quả Bá Thể. Nhưng skill sẽ chủ động tạo thành tổn thương lượng lớn đối với mục tiêu trong khu vực bị chọn trúng, trúng càng nhiều mục tiêu thì tổn thương càng cao, thời gian CD tăng lên 70s.

Việc fix lại Thiếu Lâm cải thiện được những hạn chế không đáng có của Thiếu Lâm, tăng thêm năng lực của phái này trong PVE và quần chiến.

Phần dưới là fix lại một số lỗi khác, 3 thời trang: Dạ Bất Lưu Hành, Phù Quang Sinh Tử Quyết, Như Ý Tân Hi được nhuộm màu.

Động tác Ngồi Một Bên được tăng thêm chức năng Mở/ Đóng. Nếu mọi người thấy động tác này phiền phức có thể đóng nó đi bằng cách: 

- Mở ESC hiển thị bảng Cài Đặt:


- Chọn tab thứ 6 Án Kiện -> Tab Khinh Công/ Giao Hỗ:


-Ở đây có chức năng tắt/mở, điều chỉnh là OK:


- Candy -