[HD] Công thức tính lực chiến trong thiên nhai minh nguyệt đao

[HD] Công thức tính lực chiến trong thiên nhai minh nguyệt đaoCÔNG THỨC TÍNH LỰC CHIẾN TRONG THIÊN NHAI  1. Ngũ duy của các môn phái được cân bằng với hệ số lực chiến nên 1 ngũ duy (all chỉ số) luôn cho lực chiến như nhau dù bạn là phái nào
  2. Dẻo dai công lực (PVP) có hệ số là 1 dẻo dai = 9 lc và PVE là 0.3 siêu thấp, nên đừng thắc mắc tại sao pve lại bé vậy
  3. Bảng tính số liệu lực chiến