Giới thiệu môn phái và kỹ năng Thiếu Lâm

Giới thiệu môn phái và kỹ năng Thiếu LâmThiếu Lâm ( 少林) 

Liên Hoa nộ hỏa chấn phương xa, mây chín tầng cao hộ Từ Hàng.


Thiếu Lâm là môn phái mang trong mình hai hình thái là Nộ Tăng và Nhã Tăng, chiêu thức của Nhã Tăng phiêu dật mà của Nộ Tăng lại đại khai đại hợp, nắm chắc thời cơ thích hợp để hoán đổi hai hình thái Nhã Tăng và Nộ Tăng sẽ không ngừng đánh áp chế đối phương.


Độ khó thao tác: 4/5

Giới thiệu kỹ năng:


Phương trượng hiện tại: Không Huyền

Thuộc tính chủ: Khí Kình + Lực Đạo

Giới thiệu kỹ năng: Trong chiến đấu, chiêu thức của Nhã Tăng có thể vừa công kích từ xa lại kết hợp với di chuyển vị trí, có thể né chiêu đồng thời khống chế kẻ địch, không ngừng tiêu hao đối với kẻ địch. 

Đồng thời, trong quá trình chiến đấu, Thiếu Lâm tích lũy Thiền Ý có thể biến thành trạng thái Phẫn Nộ. Chiêu thức Nhã Tăng có thể áp sát địch nhân tạo thành tổn thương lớn, chiêu thức cương mãnh, lại đầy đủ khống chế.

Trong chiến đấu, "Thiền Ý" được dùng để thi triển skill "Kỳ Hiện - Vô Tương" để thay đổi hình thái, mà trong trạng thái Nộ Tăng, Thiền Ý sẽ không ngừng tiêu hao, khi Thiền Ý tiêu hao hết sẽ trở về Nhã Tăng. Dùng các skill "Tam Muội Bàn Nhược", "Nhất Niệm Bồ Đề"... đánh trúng địch nhân sẽ gia tăng Thiền Ý.
Vũ khí chính: Niệm Châu

Vũ khí phụ: Hàng Ma Xử 

Kỹ năng thiên phú: Thiền Ý

Bảng skill nút P:


Tên kỹ năng


Chi tiết kỹ năng

Hiệu quả đặc biệt

1. 一念菩提 Nhất Niệm Bồ Đề - Ẩm Huyết KỹTầm phóng cao nhất: 15m

Kỹ năng CD: 12s

Kỹ năng hút máu: Nội lực phát động ra pháp tướng công kích mục tiêu.Thiền Ý: Dùng kỹ năng thức thứ nhất có thể nhận được 10 điểm Thiền Ý.

Hút Máu: Thức thứ hai đối với mục tiêu có lượng HP dưới 20% có thể tạo thành 100% tổn thương, mà nhất định đánh ra Hội Tâm.

Đặc biệt đối với BOSS Tinh Anh ( Có chữ Huyết trên đầu) có thể cắt cổ hồi phục lại full máu, reset thời gian CD skill.

Cường Hóa: Sử dụng thức thứ nhất của Nhất Niệm Bồ Đề có thể cường hóa tổn thương và tốc độ công kích của Tam Muội Bàn Nhược (6).

Chỉ sử dụng trong trạng thái Nhã Tăng.2. 我佛慈悲 Ngã Phật Từ Bi


Thời gian CD: 20s.

Sử dụng Sát Ý đánh ra nhiều thức, tạo thành rất nhiều tổn thương.


Sử dụng nút "~" để nhanh chóng sử dụng.


3. 如是我闻 Như Thị Ngã Văn

Thời gian CD: 40s

Khi dùng skill xuất hiện hiệu quả quanh người, giúp giải thoát trạng thái bị phá định và áp chế của tự thân.


Thiền Ý: Hồi phục 10 điểm Thiền Ý.

Phản Kích: Sử dụng khi bị áp chế.

Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được 1 tầng Nộ Khí.

Tư Thái: Trong trạng thái Nhã Tăng khi sử dụng sẽ biến thành Nộ Tăng. 


4. 示现 - 无相 Kỳ Hiện - Vô Tương


Kỹ năng đặc thù. 

Sau khi sử dụng có thể thay đổi sang hình thái Nhã Tăng hoặc Nộ Tăng. 

Tuy nhiên, khi chuyển thành trạng thái Nộ Tăng sẽ không ngừng tiêu hao Thiền Ý, Thiền Ý tiêu hao về 0 sẽ chuyển về Nhã Tăng.


Chấn Kích: Trong quá trình hoán đổi trạng thái sẽ đánh bay mục tiêu ở xung quanh.


      5. 寂灭尘劫 Tịch Diệt Trần Kiếp 
Tầm phóng cao nhất: 10m

Thời gian CD: 24s

Đập về hướng mục tiêu, sau đó có thể liên tục đánh ra nhiều chiêu công kích


Vân Thể: Có thể sử dụng ở trên không tầm thấp.

Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được một tầng Nộ Khí.

Chỉ sử dụng trong trạng thái Nộ Tăng.

    6. 三昧般若 Tam Muội Bàn Nhược
Tầm phóng cao nhất: 17m

Kỹ năng gồm 3 thức, mỗi thức tạo thành tổn thương nhỏ đối với quần thể. Sử dụng liên tục có thể đánh ra liên chiêu.

Đối với khu vực trước mắt tạo thành tổn thương.
Thiền Ý: Thức thứ ba nếu trúng mục tiêu sẽ tăng thêm 10 điểm Thiền Ý.

Điều Tức: Khi kỹ năng đánh trúng mục tiêu quái, thức thứ nhất và thức thứ hai giúp làm giảm 1s thời gian CD của Nhất Niệm Bồ Đề, còn thức thứ ba làm giảm 2s thời gian CD của Nhất Niệm Bồ Đề (1). 

Chỉ sử dụng trong trạng thái Nhã Tăng.


      7. 无生法忍 Vô Sinh Pháp Nhẫn

Tầm phóng cao nhất: 4m

Thời gian CD: 58s

Kích phát nội lực ra khỏi cơ thể, gia tăng tốc độ di chuyển và ngoại công, nếu Thiếu Lâm trong trạng thái Kim Cương Phá Toái sẽ nhận thêm hiệu quả cường hóa.


Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được một tầng Nộ Khí.

Tư Thái: Nếu trong trạng thái Nhã Tăng sử dụng sẽ biến thành Nộ Tăng.

       8. 天王降世 Thiên Vương Giáng Thế
Tầm phóng cao nhất: 10m

Thời gian CD: 12s

Kỹ năng phá định. Nhảy lên trong thời gian ngắn ngủi, tụ lực công khích mục tiêu trong phạm vi nhất định, tạo thành tổn thương định lực lượng lớn.


Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được một tầng Nộ Khí.

Đánh trúng mục tiêu không phải là người chơi sẽ giảm 10s CD của Tịch Diệt Trần Kiếp (5).


Chỉ có thể sử dụng trong trạng thái Nộ Tăng.

9. 罗汉伏魔 La Hán Phục Ma

Tầm phóng cao nhất: 15m

Thời gian CD: 15s

Kỹ năng phá định. Chiêu này gồm 2 thức, thức thứ nhất kích lùi mục tiêu, thức thứ hai tụ lực phát động ra công kích vô cùng cương mãnh, đánh ngã tất cả mục tiêu ở khu vực phía trước, tạo thành tổn thương định lực cực lớn.

Tư Thái: Nếu sử dụng trong trạng thái Nhã Tăng sẽ biến thành Nộ Tăng.

Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được một tầng Nộ Khí.

    10. 幻化空身Huyễn Hóa Không Thân 
Thời gian CD: 20s

Kỹ năng phá định.

Phát động nội công tạo thành pháp tướng công kích. Khi dùng kỹ năng sẽ xuất hiện pháp tướng công kích mục tiêu ở xung quanh.


Phản Kích: Có thể sử dụng khi bị áp chế.

Thiên Hư: Tổn thương của pháp tướng đề tăng lên 10%.    11. 无我无妄 Vô Ngã Vô Vọng
Thời gian CD: 15s

Tạo thành pháp trận, miễn dịch phần lớn tổn thương và hiệu quả áp chế. Đối với địch nhân trong pháp trận tạo thành tổn thương.
   12. 金刚破障 Kim Cương Phá Chướng
Thời gian CD: 

Húc thẳng về phía trước, kỹ năng khi trúng sẽ đem mục tiêu kích lui. 
Vân Thể: Có thể sử dụng ở trên không tầm thấp.

Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được một tầng Nộ Khí.

Đánh trúng mục tiêu không phải là người chơi sẽ giảm 10s CD của Tịch Diệt Trần Kiếp (5).

Chỉ có thể sử dụng trong trạng thái Nộ Tăng.


      13. 如来度厄 Như Lai Độ Ách
Tầm phóng cao nhất: 3m

Thời gian CD: 20s

Chiêu này gồm 5 thức, sử dụng liên tục có thể tạo thành liên chiêu. Tạo thành 14652 ~ 15899 điểm tổn thương.


Vân Thể: Có thể sử dụng ở trên không tầm thấp.

Nộ Khí: Sử dụng chiêu thức có thể nhận được một tầng Nộ Khí.

Chỉ có thể sử dụng trong trạng thái Nộ Tăng.


   14. 镜花独觉 Kính Hoa Độc Giác 


Thời gian CD: 30s

Sử dụng kỹ năng liền lùi về một khoảng cách nhất định ở phía sau. Giải trừ trạng thái bị phá định và bị áp chế của tự thân.Phản Kích: Có thể sử dụng khi bị áp chế.

Miễn Dịch: Trong quá trình lùi về, miễn dịch phần lớn tổn thương và hiệu quả áp chế.

Tư Thái: Sử dụng trong trạng thái Nộ Tăng sẽ biến trở về Nhã Tăng.

Vân Thể: Có thể sử dụng ở trên không tầm thấp.


      15. 十方法界Thập Phương Pháp Giới  
Hình thức võ học: Nội Công

Khi đã nhập chiến đấu, Thiền Ý của Thiếu Lâm sẽ tùy vào thời gian mà không ngừng gia tăng. Mà một khi đã thoát ly chiến đấu, thì Thiền Ý sẽ nhanh chóng biến mất.

Chuyển đổi giữa hai loại hình thái Nhã Tăng và Nộ Tăng cần tiêu hao Thiền Ý. Mà trong trạng thái Nộ Tăng sẽ không ngừng tiêu hao Thiền Ý, khi Thiền Ý tụt xuống còn 0 sẽ tự chuyển về trạng thái Nhã Tăng.


Nộ Khí: Sử dụng Vô Sinh Pháp Tướng, La Hán Phục Ma, Kim Cương Phá Toái, Tịch Diệt Trần Kiếp, Như Lai Độ Ách, Thiên Vương Giáng Thế, Như Thị Ngã Văn sẽ nhận được tầng Nộ Khí.

Khi Nộ Tích tích đến tầng thứ 10, sẽ khiến Nộ Tăng biến về Nhã Tăng, đạt được một lần hiệu quả cường hóa Nhất Niệm Bồ Đề, thức thứ nhất của Nhất Niệm Bồ Đề lần tiếp theo sẽ tự động kích phát hai lần. 

Bảng dịch kinh mạchThất Sát: Mạch xanh lá cây

Vũ Khúc: Mạch xanh dương

Phá Quân: Mạch cam


Tên kinh mạch


Kỹ năng

Chi tiết kinh mạch

Thích hợp dùng

1. 一念菩提 Nhất Niệm Bồ Đề


Mạch cố định: Thiên Hư
Nhất Niệm Bồ Đề khi tiến hành hút máu sẽ hồi lại 25% lượng HP

七杀 Thất Sát

Thức thứ hai của Nhất Niệm Bồ Đề khi trúng mục tiêu không phải là người chơi sẽ sử dụng pháp tướng công kích.Đánh BOSS, Phó bản


武曲 Vũ Khúc

Nhất Niệm Bồ Đề có thể đánh bay địch nhân


Luận Kiếm, Cắm Cờ

破军 Phá Quân 

Thức thứ nhất của Nhất Niệm Bồ Đề có thể biến thành tổn thương trong phạm vi nhất định.Đoàn chiến, phó bản

2. 无我无妄 Vô Ngã Vô Vọng


Mạch cố định: Giải Thần

Thời gian CD của Vô Ngã Vô Vọng giảm xuống 0.2s


Mạch cố định, tự nâng


七杀 Thất Sát

Vô Ngã Vô Vọng đánh trúng địch nhân không phải người chơi sẽ tạo thêm 50% tổn thương.Phó Bản, BOSS


武曲 Vũ Khúc

Vô Ngã Vô Vọng nếu trúng mục tiêu đơn thể sẽ khiến đối phương bị đánh bayLuận Kiếm, Cắm Cờ


破军 Phá Quân

Địch nhân trong pháp trận của Vô Ngã Vô Vọng càng nhiều thì chịu tổn thương càng lớnDã ngoại đánh nhau

3. 寂灭尘劫 Tịch Diệt Trần Kiếp
Mạch cố định Thiên HưTăng thêm 10% tổn thương cho Tịch Diệt Trần KiếpMạch cố định, tự nâng


七杀 Thất Sát

Tịch Diệt Trần Kiếp trúng mục tiêu không phải người chơi sẽ tăng thêm 30% tổn thươngĐánh phó bản, BOSS 


武曲 Vũ Khúc

Cự ly lao vào đánh của Tịch Diệt Trần Kiếp tăng lên 2mLuận Kiếm, PVP, Cắm Cờ


破军 Phá Quân

Lúc Tịch Diệt Trần Kiếp vừa kích sát mục tiêu cũng là lúc thời gian CD của Huyễn Hóa Không Thân cũng sẽ reset lạiCó thể tham khảo đánh Luận kiếm

4. 罗汉伏魔 La Hán Phục Ma Mạch cố định: Thiên Hư
Tăng lên 10% tổn thương cho La Hán Phục Ma
Mạch cố định, tự nâng


七杀 Thất SátLa Hán Phục Ma đối với địch nhân có bá thể sẽ tạo thành gấp đổi tổn thươngĐánh BOSS, phó bản


武曲 Vũ KhúcThức thứ hai của La Hán Phục Ma trúng mục tiêu đơn thể sẽ tăng thêm 20% tổn thương
Luận Kiếm, Cắm Cờ

破军 Phá QuânThức thứ hai của La Hán Phục Ma đánh trúng địch nhân càng nhiều thì tổn thương càng caoĐoàn chiến, Đánh quái

5. 幻化空身 Huyễn Hóa Không Thân
Mạch cố định Thiên ThọTăng thêm 10% tổn thương cho pháp tướngMạch cố định, tự nâng


七杀 Thất Sát

Pháp tướng đánh trúng mục tiêu không phải người chơi sẽ tăng thêm 30% tổn thương
Phó bản, BOSS


武曲 Vũ Khúc

Pháp tướng của Nhã Tăng chỉ trúng một mục tiêu sẽ đánh bay đối phươngLuận Kiếm, Cắm Cờ


破军 Phá Quân

Pháp tướng có thể công kích nhiều mục tiêu, pháp tướng công kích mục tiêu càng nhiều sẽ tạo thành tổn thương trong phạm vi càng cao
Đoàn chiến, farm quái

6. 无生法忍Vô Sinh Pháp Nhẫn

七杀 Thất SátVô Sinh Pháp Nhẫn cho toàn đội một BUFF Vô Sinh Pháp Nhẫn, trong thời gian có BUFF đối với mục tiêu không phải là người chơi sẽ tăng thêm 30% tổn thươngĐánh phó bản ( Đề cử cho Thiếu Lâm mỗi khi đánh phó bản, tăng dame cho đồng đội)


武曲 Vũ Khúc

Giảm 2s thời gian CD của Vô Sinh Pháp NhẫnLuận Kiếm, Cắm Cờ, PVP


破军 Phá Quân

Vô Sinh Pháp Nhẫn Khi dùng sẽ không cường hóa được Kim Cương Phá Chướng, tăng Nộ Khí, Gia Tốc, ngoại công và tiếp tục hiệu quả Bá Thể. Nhưng skill sẽ chủ động tạo thành tổn thương lượng lớn đối với mục tiêu trong khu vực bị chọn trúng, trúng càng nhiều mục tiêu thì tổn thương càng cao, thời gian CD tăng lên 70s.
Dã chiến, phó bản,bang chiếnVietsub bổ sung skill Lung Chú của Thiếu Lâm:

+ Tóc Lung Chú: Tăng tỉ lệ trúng mục tiêu ( Mệnh Trung), tăng tỉ lệ % dame cho skill Tam Muội Bàn Nhược 三昧般若.

+ Áo Lung Chú: Tăng tỉ lệ Hội Tâm Suất, tăng cự ly lao vào của skill Tịch Diệt Trần Kiếp 寂灭尘劫, tầng càng cao thì cự ly càng cao.

+ Áo Trong Lung Chú: Tăng giới hạn khí huyết cho bản thân, tăng tỉ lệ % dame của thức thứ hai Nhất Niệm Bồ Đề 一念菩提.

+ Tay Lung Chú: Tăng tỉ lệ % Đón Đỡ, tăng tỉ lệ % dame định lực của skill La Hán Phục Ma 罗汉伏魔.

+ Thắt Lưng Lung Chú: Tăng công kích ngoại công, tăng tỉ lệ % dame của skill Như Lai Độ Ách 如来度厄 .

+ Chân Lung Chú: Tăng tỉ lệ % Dẻo Dai, tăng tỉ lệ % dame định lực của skill Huyễn Hóa Không Thân 幻化空身.

Các tâm pháp mình có sẽ bổ sung sau. Hi vọng bài viết có ích cho các bạn!

- Candy -