Hướng dẫn Q event "Khúc Vận Phương Hoa"

Hướng dẫn Q event "Khúc Vận Phương Hoa"


Lại một mùa event đến rồi ~ Không nói nhiều lời, hôm nay chi tiết hoạt động sẽ được Kẹo giải đáp thắc mắc trong bài viết dưới đây.

Thời gian diễn ra hoạt động: 14/3 - 1/4/2019

Link event hoạt động: https://wuxia.qq.com/cp/a20190301tdmarchact/index.htm

Trong event này có 2 nhiệm vụ chính chủ yếu bao gồm:


- Nhiệm vụ thứ nhất: Thu thập Âm Phù, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được ban thưởng số lượng Âm Phù tương ứng.

+ Tham gia Tiềm Long Chi Uyên đạt được 2 Âm Phù. Tham gia 1 tuần/ 1 lần.


+ Tham gia "Nhiệm vụ phó bản" đạt được 3 Âm Phù. Tham gia 1 tuần/ 1 lần, phó bản từ 81 trở lên.


+ Thu thập 1 Phù Quang - Huyễn Hải đạt được 6 Âm Phù.


+ Thu thập Tâm Vương - Chiết Tử Hí đạt được 12 Âm Phù.


Các nhiệm vụ phía dưới mỗi ngày đều reset bao gồm: Đăng nhập ingame, đánh Luận kiếm, cho Tiểu Sư Muội đi du lịch, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của bang ( Xem hướng dẫn Q bang mỗi ngày tại đây!), mỗi cái nhận được 1 Âm Phù.


- Nhiệm vụ thứ 2: Rút thưởng Âm Phù.


Sau khi làm xong các nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được điểm Âm Phù tương ứng, lấy những Âm Phù này đi xoay vòng quay để nhận được các vật phẩm có giá trị, một lần quay trừ 5 điểm Âm Phù.

+ Mỗi lần rút trúng một thẻ Nhân Vật, sẽ kích hoạt thẻ Nhân Vật tương ứng. Nhận được 2 thẻ đồng dạng với nhau thì có thể lấy nó đổi lấy 1 Toái Phiến, 2 Toái Phiến có thể đổi một thẻ Nhân Vật nguyên vẹn.


Các thẻ nhân vật có thể đổi được các vật phẩm tương ứng như dưới. Khi thu thập toàn bộ Khúc Phổ, tức 5 bức tranh trên, bạn có thể nhận được 5k KNB khóa cùng với 
Phong Vân Nhất Kháo - Giang Nai - cây cờ đeo sau lưng giành cho Kinh Kịch, phiên bản giới hạn.

Hi vọng bài viết có ích cho các bạn, tạm biệt ~~

- Candy -