Clip hướng dẫn chi tiết cách đánh phó bản 111

Clip hướng dẫn chi tiết cách đánh phó bản 111

*** BẢN ĐỒ:
chú thích: Bản đồ và đường đi BOSS 1 - 2- 3 - 4
Sau khi hạ được boss 1, team chia ra 2 hướng tìm 2 NPC :
- Người 1 tìm  

- Người 2 tìm:  ( nhớ đánh quái nhỏ dọn đường cho 2 NPC đi đến BOSS 2).

Hạ được boss2 . team chia ra 3 hướng: 

- Người 1 tìm: 
- Người 2 tìm :( lưu ý: đến chỗ điểm B, nhìn lên trên theo mũi tên chỉ dẫn, sẽ tìm ra ẻm) ; 
- Người 3: lại chỗ BOSS 3 đứng đợi sẵn ( dụng ý: tiết kiệm thời gian 1 tẹo)

Kết thúc ẻm 3 thì đi bộ lên gặp anh ĐẠI, Thẩm Cô Hồng.

- BOSS 1:


- BOSS 2: 

- BOSS 3:


- BOSS 4: 


Thực hiện: Na Nũng Nịu