Hướng dẫn phụ bản 106 - Đông Hải tứ minh.( Phụ bản 5 người ).

Hướng dẫn phụ bản 106 - Đông Hải tứ minh.( Phụ bản 5 người ).

Clip: Add ảnh hướng dẫn chi tiết sau a

   Sau bản update và fix lỗi Bug ngày 11/7 của 106, có 1 số thay đổi, giảm độ khó 1 chút. Giảm độ khó phá định boss2, fix boss 3 khi chiến đấu không thể đàn, fix boss 2 khi boss gọi Bích Hải Triều sinh- Xoáy nước không gọi thêm lốc xoáy, giảm xoáy nước tổn thương, giảm các giai đoạn độ khó, ma khí phân thân..

   BOSS 1: Lý Ngọc Đường, hiệu ứng ngày đêm.
Boss chia làm 2 giai đoạn ngày và đêm.
*** Ban ngày ( 100% - 60% ) : sẽ xuất hiện một đám quái nhỏ, boss nhỏ rất dễ giết nhưng dame cũng rất to, cần né và giết, cứ như vậy dame boss, né skill, không cần kỹ năng gì khác.
Boss có hai kỹ năng cần chú ý:
- Thứ nhất : Xoay đao đuổi theo Thiên hương , tổn thương rất cao cần tránh né.
- Thứ hai : kiếm vũ - 
xuất hiện các vòng tròn đỏ nhỏ đan xen gần nhau, sau đó có kiếm cắm xuống,  khu vực ảnh hưởng rất nhỏ, tổn thương rất cao, cần lăn ra ngoài né.

*** Đêm tối ( 60% - 0%) : Ly Ngọc Đường sẽ biến mất, sau khi biến mất sẽ xuất hiện tiểu quái, đánh chết tiểu quái sẽ xuất hiện đầu mục. Tận lực đem máu đánh xuống thấp, sau đó để một người đi xa nhất. Tiểu đầu mục sẽ tiến vào trạng thái tầng hình, lúc này Ly Ngọc Đường sẽ nói: “留心身后” -"Lưu tâm sau lưng" . Sau đó tiểu quái sẽ tìm xa người xa nhất đâm, đồng thời lưu lại hiệu ứng mất máu chi người bị đâm ( khi bị đâm dùng thoát thân có thể tránh).

   Sau đó lại đâm 1-2 Vòng về sau, tiểu quái sẽ chọn định một người đương mắt, người cầm mắt có 1 kỹ năng hiển hình, có thể nhìn thấy tiểu quái, sau đó sẽ có hai con tiểu quái cùng tiến hành đánh lén, hai tiểu quái cách mắt khoảng cách không giống, sau đó mắt chọn tiểu quái gần nhất, khóa để nó hiển hình. Để đồng đội đem tiểu quái đánh giết, boss nhỏ còn lại cũng như vậy.

   PS: Nếu như vô ý bị tiểu quái chặt tới, mắt hiệu quả liền biến mất, cũng chỉ có thể lặp lại vảy rồng đâm → Vảy rồng đâm → Để mắt. Cho đến hai cái tiểu quái toàn bộ đánh chết.

  Đánh xong tiểu quái, Ly Ngọc Đường sẽ xuất hiện lại, dame né skill boss là qua.   Boss 2: Lão nhị Diệp Tri Thu. Chiến đấu trên mặt biển.
Update đã fix bỏ skill Thủy long quyển - vòi rồng khi Boss thả Xoáy nước.

- Các skill của Boss :
+ Ma đạo bất cô, ma tâm bất diệt : gọi ra tâm ma của người chơi - boss nhỏ, giết không kịp trên thân người chơi bị thêm tầng tâm ma. 50s 1 lần.
+ Vạn ma quy tông : Hấp thụ tâm ma trên người chơi ( số tầng tâm ma trên người chơi không giảm bớt, vẫn cần vào vòng tròn trắng F giảm ) , tâm ma trên người chơi càng cao tổn thương Boss gây ra càng cao. 50s 1 lần.
+ AOE đỏ nhỏ nhảy 3 lần né. 30s 1 lần.
+ Số tầng tâm ma cao quá sẽ nhập ma - Chết.
+ Minh nguyệt chiếu tâm : AOE đỏ toàn màn hình cần phá định Boss. Boss bị phá định sẽ rơi vào trạng thái suy yếu 8s.
+ Bích Hải Triều Sinh : Gọi ra xoáy nước hút người chơi ở chân người đứng xa boss nhất.   Boss 3: Khúc Vô Ức. Giới tuyến chia cắt thời không thành 2 khu vực bình thường và tinh vực, tứ tượng chi lực: Thanh long ( sét đánh ) Bạch hổ ( trối buộc tất cả thành viên và đẩy về hướng tinh vực ) Chu tước ( xuất hiện lửa đốt người chơi trong 2s ) Huyền vũ ( giảm tốc cả team)
Giai đoạn 1:
Kích Boss sẽ chia phụ bản thành 2 nửa, ngăn cách bởi 1 đường tinh tuyến, 1 bên là Khu vực bình thường, 1 bên là tinh vực. Boss sẽ phân làm 2, bản thể boss ở khu vực bình thường, phân thân boss ở tinh vực. Người chơi ở tinh vực khi qua khu vực bình thường sẽ bị tụt máu đến chết và ngược lại nên khi kích boss ở khu vực nào thì phải ở khu vực đó. Ở tinh vực chỉ có thể gây dame ở tinh vực, bình thường cũng vậy.
Chia team thành 2 nhóm, Tank 1DPS và Thiên Hương ở khu vực bình thường đánh bản thể vì bản thể ra skill rất nhanh và dame to, 2 DPS ở Tinh vực dame phân thân, phân thân chỉ có 2 skill là AOE đỏ quạt và hình chữ nhật + Thời gian ra skill rất lâu nên rất dễ né tránh.
Cứ như vậy dame phân thân đến 50% sẽ tiến vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 :

   Khi dame phân thân đến 50% , sẽ tiến vào giai đoạn 2, đường tinh tuyến ở giữa sẽ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Bên tinh vực sẽ xuất triện các trận Thanh long - Bạch Hổ - Chu Tước - Huyền Vũ cần người giẫm trận giải trận. Nếu giải trận chậm thì trên người chơi sẽ bị chồng các hiệu ứng - Máu tụt nhanh :")). Vừa dame vừa giải trận đến khi Phân thân còn 1 2% máu dừng dame đợi dame bản thể đến 0% ( nếu chưa dame chết phân thân trước thì Bản thể 0% máu bất tử) rồi giết cả 2 cùng lúc. Nếu giết Phân thân xong mà không kịp giết bản thể luôn thì bản thể sẽ bất tử.

Alviss.