Giải thích một số thuộc tính chiến đấu và gợi ý Build PvP PvE cho các bạn mới chơi tham khảo

Giải thích một số thuộc tính chiến đấu và gợi ý Build PvP PvE cho các bạn mới chơi tham khảo


1. Ý nghĩa một số thuộc tính chiến đấu.


    外功攻击 - Ngoại công công kích : Tạo thành nhân vật kỹ năng tổn thương khi trúng đích kẻ địch. Nếu như bị kẻ địch đón đỡ, ngoại công công kích sẽ không tạo nên thương tổn. 
    内功攻击 - Nội công công kích : Tạo thành nhân vật kỹ năng nội công tổn thương, khi bị đón đỡ vẫn gây thương tổn. 
    定力攻击 - Định lực công kích : Tất cả môn phái có định lực công kích giống nhau, nhưng skill khác nhau thì khả năng phá định khác nhau. 
    命中敌 - Tỷ lệ chính xác : Khi tấn công kẻ địch, xác suất xuất hiện bình thường tổn thương khi chính xác cao hơn đón đỡ. 
     会心率 - Tỷ lệ bạo kích : Quyết định % bạo kích của kỹ năng tổn thương khi tấn công kẻ địch, tỷ lệ bạo kích liên quan đến chênh lệch giữa bạo kích và dẻo dai.
     会心伤害 - Sát thương bạo kích : Quyết định tổn thương của kỹ năng khi xuất hiện bạo kích, xuất hiện bạo kích thương tổn sẽ được nhân lên theo tỷ lệ sát thương bạo kích. 
     外功防御 - Ngoại công phòng ngự : Làm giảm tổn thương của ngoại công công kích. 
      内功防御 - Nội công phòng ngự : Làm giảm tổn thương của nội công công kích. 
      定力 - Định lực : Khi bị mất định lực, dễ bị khống chế hơn nhưng phòng thủ không giảm. 
      格挡率 - Tỷ lệ đón đỡ : Khi bị tấn công, khi xuất hiện đón đỡ, chỉ xuất hiện tổn thương nội công, không xuất hiện ngoại công tổn thương. Cùng đối thủ tỷ lệ chính xác đối lập, tỷ lệ đón đỡ của bản thân cùng đối thủ tỷ lệ chính xác chênh lệch càng nhỏ, tỷ lệ phát sinh đón đỡ càng cao. 
      韧劲 - Dẻo dai : Làm giảm bạo kích và sát thương bạo kích của kẻ địch, cứ mỗi 1% dẻo dai làm giảm 1% bạo kích và 0,8% sát thương bạo kích. 
      拆招 - Phá chiêu : Có thể theo tỷ lệ giảm bớt tổn thương, trang bị phẩm chất càng cao, chỉ số phá chiêu càng cao, giảm miễn tổn thương càng cao. 
     破伤 - Phá thương : Khi đối tượng công kích là Boss, phá thương gia tăng giá trị công kích. 


    - Khi phá thương là 1180 điểm, gia tăng ngoại công công kích 7080, gia tăng nội công công kích 3540 (1 phá thương tăng 6 ngoại công, 3 nội công).
  
   *** Các thuộc tính đối nghịch: 
            Ngoại công - Ngoại phòng 
            Nội công - Nội phòng 
            Tỷ lệ chính xác - Tỷ lệ đón đỡ 
            Tỷ lệ bạo kích - Dẻo dai

**** Dể đủ điều kiện và tối ưu dame khi đi phó bản cần ưu tiên các thuộc tính : 命中 (Chính xác) > 会心率 (Bạo kích) > 会心伤害 (Sát thương bạo kích) > 外功攻击, 内功攻击 (Song công).

**** Điều kiện tối ưu để đi các phụ bản hiện tại:


**** Các bình lắc buff dùng trong phụ bản: 2. Các loại tâm pháp xanh + tím và Kỹ năng tâm pháp đề cử dùng cho PvE :   - Tam giới - Tu la : Tăng 100 điểm phá thương, khi khí huyết kẻ địch thấp hơn 10% , tăng sát thương bạo kích 90%.
   - Tốc sinh - Tích nộ : Tăng hồi nộ 230%. ( Đi phụ bản nên đưa quyển này slot cuối, có Skill nộ dùng liên tục và gây thương tổn cao hoặc dọn boss nhỏ nhanh trong một só trường hợp của Phụ bản ).
   - Phong hoa - Ngọc toái : Tăng 160 nội công công kích.
   - Thiết mã : Tăng công kích toàn đội trong 30s ( tiểu dư âm ).
   - Kim qua : Tăng giới hạn nộ thêm 700 điểm ( thêm 2 lần nộ ).
   - Hình thiên : Kỹ năng hội tâm, tạo lá chắn 4100hp.
   - Tuyệt mệnh : Khi nhận 1 kích trí mạng sẽ tiến vào trạng thái quy tức, không bị chết, CD 30 phút ).
   - La hầu quyết - Phần huyết : Tăng 900 điểm nội công công kích, duy trì 20s, CD 1 phút ).
   - Thao thiết - Thí sát : Khi uống máu hồi phục sát ý càng nhiều.
   - Chinh kỳ - Thiên uy : Tăng sát ý tổn thương của đồng đội trong 30 s.
   - Đồng bào - Thiên trừng : Tăng sát ý của đội ngũ thêm 500 điểm.
   - Cửu anh - Ẩm vũ : Gia tăng bạo kích, trong 10s hồi phục 450 máu.
   - Linh tố: Hồi máu diện rộng cho team, tăng sát thương và khả năng hồi phục.

3. Tâm pháp và Kinh mạch 2 PvE cho các phái ( Tham khảo nha còn Build theo cảm nhận và trải nghiệmcủa các bạn ).

**** Build khi chỉ có tâm pháp tím và xanh, sau đó có 1 tâm pháp vàng và 2 tâm pháp vàng.

a. Cái Bang :b. Thần Đao :c. Đường Môn :
d. Ngũ Độc :
e. Thần Uy :
f. Chân Võ :
g. Thái Bạch :h. Thiên Hương :
3. Opt - Số lượng chú hần lệnh để Opt lên phẩm dòng 1 và lượng vàng để nâng cấp dòng 2 của Opt :

a. Gợi ý mua Opt ( Các bạn có thể mua theo thuộc tính như trong ảnh, còn nâng cấp max được trong ảnh thì phải cần đầu tư và thời gian. Khi dùng trong PvE đi phụ bản hay đánh Boss nếu chính xác đủ điều kiện rồi các bạn có thể reset dòng 1 sang dame ngoại ).
b. Reset Opt dòng 1 và nâng cấp dòng 2 :


*** Nếu theo bình thường cần 5 + 1 + 15 +1 + 40 + 1 + 70 + 1 + 100 + 1 + 160 + 1 = 396 chú thần lệnh để up 1 Opt lên max 6 phẩm ( 1 tuần trung bình các bạn kiếm được 25 lệnh bài từ shop bang, 5 cái từ shop thiên khôi tệ, 50 cái từ 10 lễ bao giảm giá trên thương thành, 50 cái từ lễ bao của app Tencent Joy Club nhận mỗi tháng một lân = tổng khoảng 30 đến 130 cái 1 tuần, Bnaj nào mua lễ bao khác trong thương thành có Chú thần lệnh thì không nói nha).

4. Thuộc tính cộng thêm và skill của Nghề nghiệp dùng trong PVE* Văn sỹ:
  - Skill : Trận pháp Cẩm tú trận. Tăng giới hạn máu của người mở trận và người đứng mắt trận 30%, của các thành viên khác trong team 6%.
    Thổi sáo : Thủy vân du: mỗi 5s hồi phục 24 nội tức.
  - Thuộc tính cộng thêm : Thân pháp + 25, nội công công kích  + 20.

* Nhạc linh :
  - Skill : Tô sinh : Hồi sinh đồng đội chết, đàn buff thuộc tính,..
  - Thuộc tính gia tăng : Khí kình + 25, Bạo kích + 2%.

* Du hiệp : 
  - Skill: Trận pháp tăng 200 ngoại công toàn đội.
  - Thuộc tính cộng thêm : Căn cốt + 25, ngoại công công kích cộng 40.

* Sát thủ : 
 - Skill : Thiết vũ thiên y ( Bất tử trận ).
 - Thuộc tính cộng thêm : Động sát + 25, Sát thương bạo kích + 5%.

* Bổ khoái : 
 - Tăng cừu hận của Tank.
 - Thuộc tính gia tăng : Lực đạo + 25, Phòng ngự + 200.

5. Cộng Skill bang để build PvE :
Nguồn ảnh : Wuxia.duowan.com 

          > Bài chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha ^^! Có thời gian sẽ giải thích rõ hơn <

Alviss.