Hướng dẫn event web "Thiên Địa Phong Vân"

Hướng dẫn event web "Thiên Địa Phong Vân"


Nghe nói có nhiều bạn rất muốn được cầm dù biết đi trong mưa như Thiên Hương? Đừng lo, 10 Xu đã nghe đến lời thì thầm từ trái tim các bạn! Nhân dịp update phiên bản mới "Thiên Địa Phong Vân", Thiên Nhai cho ra mắt event web "Thiên Địa Phong Vân", phần thưởng có giá trị nhất nằm ở trang sức "'Linh Thù - Hắc Vân Đột Khởi" cùng các vật phẩm vô cùng quý giá khác!

Link event: https://wuxia.qq.com/cp/a20181018tdfy/index.html

Thời gian event: 25/10 - 23/11

1. Giải thích nhiệm vụ:

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày/ nhiệm vụ hàng tuần/ nhiệm vụ đặc biệt, có thể đến web nhận điểm Phong Vân tích lũy.

- Cứ 20 điểm Phong Vân tích lũy sẽ thăng level của Phong Vân lên, cứ đến một cấp nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng, phần quà ấy bao gồm: 5 Cửu Dương Phản Hồi Tán, 500 KNB khóa, danh hiệu, thuốc hồi sinh sủng vật, hội viên Thiên Nhai, tẩy mặt, viên đổi nghề, đổi tên, mốc level 30 nhận được Linh Thù - Hắc Vân Đột Khởi có thể cho nhân vật nam lẫn nữ đều có thể bung ô đi trong mưa.

- Nhiệm vụ yêu cầu hằng ngày sẽ reset khi qua ngày, hàng tuần thì qua 11h tối thứ CN - Thứ 2 reset. Bang phái thi đấu / Tiềm Long Chi Uyên/ Khôi Lỗi chỉ tính một lần.

- Để giúp người chơi nhanh chóng đạt được điểm Phong Vân tích lũy, 10 xu cũng mở ra chức năng mua điểm, 1 điểm tích lũy = 2 Tệ, tối đa có thể mua được 300 điểm


2. Cách thức tính điểm

Để đạt được điểm Phong Vân tích lũy, Thiên Nhai yêu cầu người chơi phải hoàn thành các nhiệm vụ như sau:

- Nhiệm vụ hằng ngày: Cứ qua ngày là reset số liệu.


+ Độ sinh động đạt 100 điểm: Nhận 1 điểm tích lũy:

+ Độ sinh động đạt 600 điểm: Nhận 2 điểm tích lũy:

+ Độ sinh động đạt 1200 điểm: Nhận 3 điểm tích lũy.

+ Luận Kiếm: Nhận 1 điểm tích lũy

+ Uống rượu bang: Nhận 2 điểm tích lũy


+ Mỗi ngày dùng 6000 độ hoạt lực: Nhận 3 điểm tích lũy

- Nhiệm vụ đặc biệt: Các nhiệm vụ ở đây chỉ lĩnh thưởng được 1 lần:


+ Hoàn thành 1 lần nhuộm tóc: Đạt được 20 điểm

+ Thu thập 1 Tiểu Hà Tiêm Tiêm ( Linh thù chiếc lá sen đeo ếch): Đạt được 10 điểm

+ Thu thập 1 bộ Thánh Tú - Tĩnh Hải: Đạt được 15 điểm

+ Thu thập 1 Không Tranh Cao Thấp ( Chơi đùa bập bênh với gấu trúc): Đạt được 20 điểm.

- Nhiệm vụ hằng tuần: Đến 11h tối CN - Thứ 2 reset giới hạn số liệu. Đối với chiến bang, Tiềm Long Chi Uyên, Khôi Lỗi Sát Tràng chỉ tính một lần / 1 tuần.


+ Hoàn thành Thi Đấu Bang Phái: Đạt được 10 điểm tích lũy.

+ Hoàn thành Nhất Đại Tông Sư: Đạt được 5 điểm tích lũy

+ Hoàn thành Tiềm Long Chi Uyên: Đạt được 8 điểm tích lũy.

+ Hoàn thành Chạy Thương: Đạt được 3 điểm tích lũy.

+ Hoàn thành Thiên Hạ Tiêu: Đạt được 15 điểm tích lũy

+ Hoàn thành Khôi Lỗi Sát Tràng: Đạt được 8 điểm tích lũy.

- Phần dưới là phần thưởng của các cấp tích lũy đạt được như Kẹo đã nói trên:


Chúc mọi người đạt vật phẩm mà mình mong muốn

- Candy -