Hoạt động Online và điểm danh nhận quà từ ngày 17/10 - 26/10

Hoạt động Online và điểm danh nhận quà từ ngày 17/10 - 26/10
I. Từ ngày 17/10 đến 24/10 Đăng nhập game nhất định sẽ nhận được lễ bao " Cửu Cửu Trùng Dương Lễ "
II Nhận thù du may mắn rút thưởng:1. Mỗi ngày đăng nhập có thể nhận được 1 câu thù du
2 Tham dự online 8h ngày 20/10 nhận được 1 cây thù du.
3. Hoạt động trong game đạt tới tích lũy độ sinh động nhất định sẽ nhận được tương ứng số lượng thù du.
4. Mỗi cây thù du có thể quay 1 lần.


- Ấn vào chữ xanh để điểm danh nhận 1 cây mỗi ngày.

- Bên cạnh là tích lũy sinh động nhận Thù du : 1000 điểm nhận 1 cây, 3000 điểm nhận 1 cây, 5000 điểm nhận 2 cây, 8000 điểm nhận 2 cây, 10000 điểm nhận 2 cây và 20000 điểm nhận 3 cây.

++ Rút thăm có thể may mắn nhận được: Vàng khóa, cống bang, tuvi, vé lưu hành, hộp màu, lệnh bài Q ngày, hươu 30 ngày hoặc thời trang...


Alviss.