Thông báo update server Tinh Anh ngày 25/9: Fix Liên Minh Chiến và Kiếm Đãng Bát Hoang 3V3

Thông báo update server Tinh Anh ngày 25/9: Fix Liên Minh Chiến và Kiếm Đãng Bát Hoang 3V3


Ngày 25/9 vừa qua, sv Tinh Anh đã tiến hành update 1 số thông tin quan trọng mà mọi người có thể lưu ý như sau ( Dự kiến sẽ cập nhật sv chính trong thời gian sắp tới):

1. Bang phái và Liên minh.


- Liên Minh Chiến tức Cướp Đoạt Chiến sẽ đổi thời gian mở mỗi Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần, thời gian mở và chấm dứt không có gì thay đổi.

- Ngoài ra Liên Minh Chiến giờ có thể chia thành 3 hình thức tuyên chiến: Tuyên chiến Bang phái - Liên Minh- Địa Bàn, mỗi Liên Minh chỉ có thể tham gia một hình thức trong đó.

- Phần thưởng của Liên Minh Chiến fix lại, bỏ tặng hộp bạc của bang, tăng thêm ban thưởng số lượng rương bang trong mỗi lần tham gia Liên Minh Chiến, ngoài ra khi hoạt động chấm dứt sẽ gửi cống hiến bang cho từng thành viên tham gia và nước gửi đến trong kho của Liên Minh.

- Kim Chất Bang Phái Lễ Hạp ( Gọi tắt là rương bang) fix lại: Khi mở nhận được 200k tu vi, tài liệu up Thần Binh Duyên Tài - Sơ, hên xui mở ra được lệnh bài cống hiến bang, vàng khóa, đá vàng, tâm pháp tím, Đặc Hiệu Phản Hồn Tán ( máu VIP) , Đặc Hiệu Tiêu Dao Hoàn ( Nội tức).

2. 3V3 Kiếm Đãng Bát Hoang.

Lại một mùa Kiếm Đãng Bát Hoang lại đến, lần này là phần 3V3 chính thức ra mắt ở server Tinh Anh! Thời gian bắt đầu từ ngày 27/9 đến 30/9.

Thời gian bắt đầu server chính dự kiến là 18/10 ( Theo nguồn tin của Kệu -3- )

3. Thương Thành.
- Bộ thời trang Tâm Vương - Ảnh hợp tác với phim "Ảnh" của Dương Nghệ Mưu 2018 đã chính thức ra mắt vào ngày 26 vừa qua, giá gốc là 48k8 KNB khóa/ không khóa, giảm giá còn 28k8 KNB khóa/ không khóa.

Khi mua sẽ có động tác "Vẩy Mực", khiến cả thế giới biến thành màu đen trắng. Ngoài ra khi mặc thời trang, dùng skill sẽ sinh ra hiệu quả vết mực vấy quanh thân.

Ảnh tham khảo ~- Candy -