[ Update] Thông báo update server Tinh Anh ngày 10/8: Hoạt động Thất Tịch, Thời trang mới

[ Update] Thông báo update server Tinh Anh ngày 10/8: Hoạt động Thất Tịch, Thời trang mới


Server Tinh Anh vừa update phiên bản mới trong hai ngày vừa qua, cùng Kẹo điểm lại những tin tức đặc biệt mà các bạn không thể bỏ qua!

- Update thời trang mới: Phù Quang - Kim Đạt Lai ( Thời trang hợp tác với Hàn - Hoạt động nạp event):Ảnh mẫu:

Nam: Nữ:
Loli:
- Tâm Vương - Linh Tê Dẫn ( Giành cho đêm Thất Tịch). Giá bán 52100 KNB khóa/ Không khóa, giảm giá còn 49800 KNB khóa/ không khóa.

Nam:Nữ:

Loli:


- Trang sức mới: Linh Vận - Đọa Thiên Chi Vũ ( Chuẩn bị nạp event Thanh Long Bí Bảo sắp tới)

- Trang sức mới cho yên ngựa: Mạn Đạo - Thỉ Gian Nhã. Giá gốc 5800 KNB, giảm giá còn 4800 KNB:+ Mạn Đạo - U Dã Tình. Giá gốc 5800KNB, giảm giá còn 4800KNB:P.S: Sau khi mua có thể ở chỗ Yên Ngựa tab 4 để đeo nó vào kèm yên.


- Linh Thù - Tử Phi Ngư. Giá gốc 25k8 KNB, giảm giá còn 22k8 KNB.


Các bạn có thể xem video tham khảo:


- Vật phẩm reset lại điểm Tiềm tu cho Tâm pháp vàng. Cái này giành cho mấy bạn đổi tâm pháp vàng để xài nhưng lỡ tiềm tu rồi, có thể lấy lại tiềm tu tâm pháp vàng khác.
- Nhất Đại Tông Sư sau khi update sẽ thay đổi phần thưởng. Giảm điểm KNB khóa, tăng thêm vàng khóa và đá cường hóa cao cấp. 

- Candy -