Event app Thiên Đao trợ thủ nhận quà !

Event app Thiên Đao trợ thủ nhận quà !

Link Down app cho bạn nào không quét mã QR được : 
https://www.mediafire.com/file/q692936wk1y84vh/TGH2_2.1.1.714_build05_android_release_1_10002.apk

Các bạn mở app Thiên Đao trợ thủ, giao diện khi mở app :Chọn phần này mở event :I. Khi vào giao diện app, phần quà đầu tiên chọn dòng chữ đỏ để nhận:Tất cả mọi người chơi đăng nhập app đều có thể nhận, nhận 1 lần, phần quà gồm: 
         Bộ thời trang : Thánh tú - Giao trì ( 7 ngày) 
         5 hộp màu nhuộm.
         Thẻ Vip game 30 ngày.
         50 vàng khóa.
         2 hộp mở ra lệnh bài Q ngày.
         2 viên Cửu dương - Hồi máu.
- Nhận quà từ thư :
- Bộ thời trang :
II. Tiếp theo là phần mở mảnh ghép nhận quà: Mỗi ngày, đăng nhập game, app Thiên Đao, chat trên app sẽ được nhận ba lần mở mảnh ghép hình, tập hợp đủ 3 mảnh ghép khác nhau, tại giao diện phía dưới nhận thưởng, mỗi tài khoản mỗi ngày có thể nhận 1 lần.
 - Mảnh ghép :


  
 - Mở đủ 3 mảnh ghép : 


- Tiếp theo xuống phần dưới nhận quà: Ấn dòng chữ đỏ , có thông báo như dưới quà sẽ gửi vào thư cho mọi người: 
- Quà nhận về thư :Alviss.