[Update] Thông báo update server Tinh Anh ngày 2/5 (Thời trang mới, Khổng Minh Đăng )

[Update] Thông báo update server Tinh Anh ngày 2/5 (Thời trang mới, Khổng Minh Đăng )


Dạo này bận nhiều chuyện nên không cập nhật tình hình kịp được, mình sẽ điểm những tin tức đã update ở server Tinh Anh cho mọi người hiểu rõ thêm nhé!



1. Thương Thành.

- Treo bán Tâm Vương - Bất Lương Nhân: thời trang Nữ Đế/Kỳ Vương do Thiên Nhai hợp tác với Bất Lương Nhân được ra mắt. Giá bán 45800 KNB khóa/không khóa, được giảm giá còn 42800 KNB khóa/không khóa.



Ảnh mẫu:


- Treo bán Khổng Minh Đăng của Thiên Nhai: Ngâm Phong - Lưu Ly Đăng, có thể mang 2 người bay lên cao, dạo bước Thiên Nhai. Giá bán 68800 KNB khóa/không khóa, được giảm giá còn 55800 KNB khóa/không khóa.


(Vật phẩm vĩnh viễn, được tặng kèm 1 danh hiệu 60 ngày)


Ảnh mẫu:








- Lễ bao mang tên Nhất Đại Tông Sư Bản Lễ Bao, giá bán 15800 KNB khóa/không khóa. Mở ra được: 500 điểm Thần Phách, 50 tờ đổi đá vàng, 1000 vàng khóa, 1000 điểm cống hiến bang, 10 triệu tu vi.


Các vật phẩm bán lẻ trên Thương Thành tăng giá hạn lên 100 cái. Ví dụ như Duyên Tài - Sơ, lễ bao chứa Đãng Kiếm Tệ:



Duyên Tài - Thâm tăng lên 40 cái.


2. Đá vàng loại mới chính thức ra mắt, có thể mua được ở:

Tịch Diệt Tiểu Thạch: 1 tuần có thể mua được 2 viên với giá 300 Tông Sư Lệnh/viên ở shop Tông Sư Lệnh:



Cố Hải Lăng Thạch: 1 tuần
có thể mua được 2 viên với giá 1500 Hiệp Nghĩa Trị/viên ở shop điểm Hiệp Nghĩa:



Ngũ Minh Viên Thạch: 1 tuần
có thể mua 5 viên với giá 500 Bang cống/viên ở shop Cống hiến bang:



Đá vàng: 50 cái/1 viên. Cày cho sấp mặt...

Đại loại tin chính là vậy ~~

- Candy -