Đăng ký tài khoản YY mới nhất 2018

Đăng ký tài khoản YY mới nhất 2018


Đầu tiên bạn truy cập link sau để đăng ký

1. CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN YY

Bước 1: 
- Chọn mã vùng +84 của Việt Nam sau đó nhập số điện thoại của bạn vào ( lưu ý bỏ số 0 ở đầu đi )
- Nhập mật khẩu trên 8 ký tự
- Kích chọn mã capcha chữ tàu giống mẫuBước 2: 
- Kiểm tra số điện thoại xem có tin nhắn ( từ Alibaba ), nếu có phải nhanh tay nhập code xác nhận. Nếu để quá lâu sau 60s không xác nhận là coi như code vô hiệu lực
- Code gửi về số đt có 1 dãy ký tự ( giống hình mẫu ) để ý chỉ nhập 6 ký tự như ví dụ trong hình mới hợp lệ

Bước 3: 
- Thông báo thành công

Bạn lưu ý khi đã thông báo thành công phải ghi hoặc lưu lại ngay lập tức số YY, trành bỏ qua sau này không có cách nào nhớ nổi số YY
- Mật khẩu tài khoản YY là mật khẩu khi bạn mới đăng ký ở bước 1 

2. CÁCH TẢI PHẦN MỀM YY 

- Tải YY cho máy tính, link tải : http://www.yy.com/web/pcyy_download/


- Tải YY cho điện thoại : Vào app tìm rất dễ

- Lượng ca -