[Update] Thông báo update server Tinh Anh ngày 28/4 - Hoạt động Đèn Khổng Minh, Đá vàng mới

[Update] Thông báo update server Tinh Anh ngày 28/4 - Hoạt động Đèn Khổng Minh, Đá vàng mới


Hôm nay server Tinh Anh đã tiến hành update đợt mới, đợt update này có một loạt các thông tin vô cùng thú vị như sau:

- Ra mắt loại mảnh vỡ đổi đá vàng mới.

Hiện tại ngoại trừ mảnh vỡ nhỏ ở server thường cho phép đổi 3 viên đá vàng lắp vào kinh mạch, thì server Tinh Anh đã update thêm một loại mảnh vỡ vuông vuông nữa để đổi đá vàng mới.

Ba loại đá vàng này dùng để lắp vào các loại tâm pháp đã update thêm mạch.

- Phần dưới là loại đá vàng mới:

Động Minh Viên Thạch - Ngũ 
洞明圆石 · 五


Chỉ có thể dùng được một viên duy nhất, lắp vào kinh mạch và tâm pháp, tăng thêm một lượng lớn thuộc tính Động Sát.


Lực Minh Viên Thạch - Ngũ
力明圆石 · 五


Chỉ có thể dùng được một viên duy nhất, lắp vào kinh mạch và tâm pháp, tăng thêm một lượng lớn thuộc tính Lực Đạo.


Khí Minh Viên Thạch - Ngũ
气明圆石 · 五


Chỉ có thể dùng được một viên duy nhất, lắp vào kinh mạch và tâm pháp, tăng thêm một lượng lớn thuộc tính Khí Kình.


Căn Minh Viên Thạch - Ngũ
根明圆石 · 五


Chỉ có thể dùng được một viên duy nhất, có tác dụng lắp vào kinh mạch và tâm pháp, tăng thêm một lượng lớn thuộc tính Căn Cốt.


Thân Minh Viên Thạch Ngũ
身明圆石 · 五


Chỉ có thể dùng được một viên duy nhất, lắp vào kinh mạch và tâm pháp, tăng thêm một lượng lớn thuộc tính Thân Pháp.

Tổng cộng sẽ được +99 điểm cho mỗi loại thuộc tính khi nâng lên cấp 9.

Tăng thêm một mạch mới trong tầng 9 của Tâm pháp.


Dựa trên số liệu ở trong hình thì:


+ Tịch Diệt Tiểu Thạch Ngũ 寂灭小石 · 五 cấp 9: Công kích ngoại công +47, tỉ lệ bạo kích +3.2%, tỉ lệ trúng mục tiêu +6.5%


+ Cố Hải Lăng Thạch Ngũ 固海棱石 · 五 cấp 9: Giới hạn máu +500, Dẻo Dai +3.8%, tỉ lệ Đón Đỡ +8%

Tầng 9 của các loại Tâm Pháp tăng thêm mạch yêu cầu đá vàng mớiẢnh dưới là tên và số lượng đá vàng cần dùng trong tâm pháp tầng 9 sắp tới. Mọi người dựa trên mặt chữ tham khảo đá vàng nhé. Năm loại tâm pháp vàng và 9 loại tâm pháp tím.


Update shop Nhất Đại Tông Sư: Bỏ đổi đồ môn phái Lung Chú (để đó làm gì không biết), tăng thêm đổi màu sắc của cái dù khi bay (không biết có phải thời trang không) và hộp Nhất Đại Tông Sư
Update thời trang này có thể nhuộm màu...


Ra mắt thời trang Nữ Đế của Bất Lương Nhân:
Động tác có ở video dưới đây ~~ Đại loại là có thể ngồi mát ăn bát vàng, nằm trên giường thưởng thức NPC nhảy múa, ung dung tự tại như bà hoàng.


Đồ chơi mới: Khổng Minh Đăng (nhận được từ hoạt động Khổng Minh Đăng, sắp tới sẽ bán trên Thương Thành), có thể bay trên trời rất đẹp ~
 Hi vọng thông tin có ích cho mọi người ~

- Candy -