Hướng dẫn phụ bản 105 Boss 3

Hướng dẫn phụ bản 105 Boss 3

Boss 3: Tiêu Tứ Vô.
Boss này so với Boss 3 phụ bản 101 cách đi không khác nhiều:
    - Ở 101 Boss chọn 1 người xa nhất thả trận, cần 2 người đứng giải trận thì ở 105 Boss sẽ chọn 2 người đứng xa thả trận, cần 4 người đứng giải trận. 
    - Ở giai đoạn 2, phụ bản 101 cần lấy 2 chữ để giải trận thì 105 cần lấy 4 chữ.


!!!!! Cần phải tránh các skill Aoe đỏ của Boss, nhất là những người lấy chữ, Bởi vì dính 4 skill Aoe đỏ sẽ chết ngay lập tức -> Đánh lại phụ bản.

    - Các skill của Boss:
      + AOE vòng tròn nhỏ dưới chân:

        + AOE đỏ hình quạt:


       + AOE đỏ ở trung gian:


     + Boss chọn 2 người xa nhất thả 2 trận, mỗi trận cần 2 người đứng giải trận.****Hướng dẫn cụ thể các giai đoạn để qua boss:


Giai đoạn 1: ( 100% - 75% ):

   Giai đoạn này boss sẽ tuần hoàn lặp lại các skill như aoe đỏ nhỏ, aoe quạt, thả trận, Chỉ việc dame, để ý né skill và chạy giải trận.
   Sau khi dame 1 khoảng thời gian, Boss sẽ hô萧四无....丝线....丝线.....萧四无……我没有错 ! " ( Tiêu Tứ Vô ... Ti tuyến ... Ti tuyến ... Tiêu Tứ Vô ... Ta không có sai ! )
     Sau đó sẽ xuất hiện 3 hình vuông sợ tơ bao quanh boss, Mỗi góc của hình vuông sẽ có 1 boss nhỏ ( tiểu Tiêu Tứ Vô) tàng hình, cần chặt đứt sợi tơ boss nhỏ mới xuất hiện. Các sợi tơ gây dame rất nhiều, nên phải tránh xa, có thể lăn qua sợi tơ hoặc nhảy lên phi qua để tránh tổn thương.

    Sợi tơ vòng quanh boss hình vuông và vị trí các boss nhỏ là các điểm đỏ như hình dưới:


 Mọi người khi dame boss nên đứng gần boss, để 2 bạn Thiên Hương đứng xa nhất ( Hình thoi xanh) gần sợi tơ trong cùng để lấy trận boss.
  Đến khoảng 76%, người kéo phi đao phải chạy ra sát kết giới ( vị trí có thể là sát kết giới tại các điểm A B C D để kéo phi đao cắt sợi tơ giai doạn 2).

Giai đoạn 2 : ( 75% - 40% ):

  Qua giai đoạn này , Boss sẽ hô:萧四无 ... 飞刀 ... 飞刀 .... 萧四无 ... " ( Tiêu Tứ Vô ... phi đao ... phi đao ... Tiêu Tứ Vô ... )
     Sau đó phi đao sẽ xuất hiện, lao về phía người đứng xa nhất ( người ra sát kết giới gd trước ). 


    Người kéo phi đao đứng sát kết giới đợi phi đao chạy sát lại phía mình ( phải để phi đao cắt đứt 3 sợi tơ để 3 boss nhỏ phía mình xuất hiện ) sau đó lao về phía bên đối diện ( có thể là từ A - > C hoặc B -> D ). Sau khi phi đao lao về hướng ngược lại cắt hết tơ bên kia thì 12 con bos nhỏ tàng hình sẽ xuất hiện toàn bộ.

    Chú Ý: Người kéo phi đao sau khi cắt tơ xong ra sát kết giới đứng đợi cắt tơ tiếp.     4 người sẽ đánh 3 boss nhỏ ở 4 phía, mỗi boss nhỏ chết sẽ rơi ra 1 quả cầu sáng ( 1 huyệt đạo ) phải lấy ngay nếu không sau vài giây quả cầu sẽ biến mất, 4 người mỗi người phai lấy đủ 3 quả cầu phía bên mình, lấy cầu xong sẽ có chữ trên đầu:    4 Chữ là 神阙、百会、足三阴、足三裹 ( Thần Khuyết - Bách Hội - Túc Tam Âm - Túc Tam Khỏa ).
    Lấy chữ xong dame boss tiếp, được 1 thời gian ngắn sau phi đao lại xuất hiện lao về phía người kéo phi đao, Boss sẽ hô 萧四无 ... 飞刀 ... 飞刀 .... 萧四无 ... " ( Tiêu Tứ Vô ... phi đao ... phi đao ... Tiêu Tứ Vô ... ). Lúc này 4 boss nhỏ tàng hình ở góc hình vuông xa nhất sẽ tiến vào gần boss chính để buff dame và giáp cho boss, người kéo phi đao cần đợi phi đao lao sát về phía mình sau đó leo về hướng ngược lại kéo phi đao cắt tơ để 4 boss nhỏ hiện thân.  


     Sau khi boss nhỏ hiện thân 4 người lấy chữ khi trước phải dame chết thật nhanh boss nhỏ phía mình để lấy cầu, những người còn lại dame phụ, cần dame thật nhanh ( Lượt boss di động đầu tiên sẽ rơi ra cầu. Mỗi người lấy chữ phải lấy đủ 4 cầu- 3 cầu lượt cắt dây đầu tiên và 1 cầu lượt boss nhỏ di chuyển đầu ).


 .

    Cần dame boss nhỏ thật nhanh, nếu để đi đến boss sẽ buff dame và giáp cho Boss, nếu lên 8 tầng buff lúc sau Boss dame sẽ rất đau.
   Đến 41% dừng dame, đợi cắt dây boss nhỏ xuất hiện, dame chết boss nhỏ rồi dame Boss chính qua giai đoạn 3.


 Giai đoạn 3 : ( 40% - 0% ):    

    Giai đoạn này boss sẽ lần lượt thả 4 lần trận vào 4 người xa nhất cần 4 người lấy chữ ở giai đoạn 2 giải trận, vậy nên 4 người cầm chữ giai đoạn 2 cần chú ý thanh nội tức full để lăn lộn giải trận. 
  Chọn 4 người chưa lấy chữ lần lượt đứng xa nhất để boss điểm trận, sau khi được giải trận sẽ xuất hiện chữ trên đầu. Khi 4 lấy 4 chữ mới 4 chữ cũ sẽ biến mất, 4 chữ mới dùng để giải trận cuối cùng.

   Chữ mới 1:


   Chữ mới 2:


  Chữ mới 3:


 Chữ mới 4: 


   Sau khi lấy 4 chữ mới 4 chữ cũ sẽ biến mất.


    Lấy được 4 chữ mới, một thời gian sau boss sẽ đứng yên thả trận AOE đỏ có 4 mắt trận, 4 người cầm chữ chạy vào mắt trận có chữ tương ứng giải trận.


   Sau đó dame boss bình thường né skill là qua.Video tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jTQgIsexvxs&t=2958s Alviss.