Cây ước nguyện. ( Event trên app Thiên nhai điện thoại)

Cây ước nguyện. ( Event trên app Thiên nhai điện thoại)

   Cây ước nguyện. ( Event trên app Thiên nhai điện thoại)   Thời gian hoạt động: 30/3/2018 - 5/5/2018.
Tham dự phương thức:
  Các bạn có thể tại App Thiên Nhai trợ thủ trang đầu phía trên tham dự hoạt động Trồng cây.


   Trồng cây:
   Tiến vào trồng cây giao diện liền có thể nhận miễn phí hạt giống.


   Trong đó hạt giống chín chu kỳ khác biệt, cần tưới nước số ngày cũng liền khác biệt, đương nhiên, phần thưởng cũng sẽ khác biệt .
    Hạt giống có số ngày tưới nước càng dài, phần thưởng càng phong phú nha :
   Phần thưởng:
       Cây 3 ngày : 50 vàng khóa + 3 lệnh bài hoàn thành Q ngày ngẫu nhiên + khung ảnh nền cái gì ấy m cũng ko rõ ~~.
       Cây 5 ngày : 5 viên cửu dương (九阳返魂散 - Hồi 50% máu ) + 2 túi tuvi + Khung.
       Cây 7 ngày : 5 lọ thuốc nhuộm + 6 Hiệp nghĩa lệnh + Khung.
       Cây 10 ngày : 200 đá cường hóa trung cấp ( để dành cường hóa T6 ) + 10 lệnh bài rs OPT ( giá trị nhất ) + khung. ( Cây 10 ngày nếu mỗi ngày đều có hơn 5 hảo hữu đến hỗ trợ tưới cây sẽ giảm đc 5 ngày, đến ngày thứ 5 sẽ nhận được thưởng).

      Mình nhận hạt giống 10 ngày: 
   
    Phía dưới  chính là cây cầu nguyện cần chăm sóc. Giọt nước góc phải trên là số ngày đã tưới cây. ở đây 1 là 1 lần tưới.


   Có nhờ hảo hữu hỗ trợ tưới nước ~
    Đương nhiên, cũng có thể thông qua nút share góc trên bên phải, chia sẻ cho hảo hữu, để họ đến giúp đỡ .
   Có thể Add ID QQ rồi share qua QQ để mọi người giúp nhau tưới cây. Của mình là 2771719744.
      Khi chọn trồng cây 10 ngày, sẽ hiện ra thông báo : 许愿树天降大礼温馨提示恭喜你获得十天种子,现在种下种子,最快十天后即可获得中级天心秘钻* 200,铸神令* 10确定 - Chúc bạn thu được 10 ngày hạt giống , bây giờ trồng hạt giống xuống 10 ngày sau sẽ thu hoạch được 200 đâ cường hóa, 6 lệnh bài rs OPT.


  
   Hiện bảng mới sẽ hiện cây con, ấn vào nút đỏ để tưới nước. Tưới xong có thông báo 浇水成功,分享给好友帮浇水,小树长得更快哦 - Tưới nước thành công, chia sẻ cho hảo hữu giúp tưới nươc, cây nhỏ sẽ lớn càng nhanh.  Mỗi ngày nếu có hơn 5 hảo hữu hỗ trợ tưới nước, liền có thể rút ngắn 1 ngày cây chín.
  Tích lũy trợ giúp hảo hữu tưới nước 5 lần , liền có thể đạt được .... 
     Khi cây chín, có thể nhận lấy phần thưởng, sau đó có thể nhận lấy hạt giống mới.

   Nguồn trên App Thiên Nhai.

Alviss.