Hướng dẫn phụ bản 101 Boss 3

Hướng dẫn phụ bản 101 Boss 3

Boss 3 đòi hỏi sự nhanh nhạy trong quá trình đứng trận, xếp chữ, boss này không khó nếu các bạn đọc và hiểu các hướng dẫn chi tiết phần dưới đây


####  Đầu tiên xem xem boss có những kỹ năng gì trong quá trình chiến đấu

- Aoe đỏ nhỏ ở dưới chân boss, lăn ra ngoài là được.


- Boss gây Aoe đỏ ở trung gian gây dame.- Skill hình quạt về hướng ngẫu nhiên, cùng người hút cừu hận không liên quan, các thành viên tùy hướng lăn lộn tránh.- Đứng trận, Boss sẽ chọn người xa nhất phát trận, có 2 trận nhãn, cần 2 người đứng vào giải trận, giải xong cả 3 người phải lăn ra khỏi trận. Không dược đứng trong trận, tuy dame không cao nhưng mỗi lần trúng + 1 tầng buff. Lên đến 4 tầng sẽ chết.#### Vị trí an toàn trong xuốt quá trình dame boss là trong vòng vàng và ở giữa xanh và đen. Giữa đen và vàng có các sợi tơ nhỏ màu trắng gây dame.

!!!!!!!!! Các bạn để ý các sợi tơ trong suốt trong hình kết thành hình vuông.Giai đoạn đầu : Trực tiếp dame boss, né skill, đứng trận.

Giai đoạn 2 : Dame đến 65%, Boss sẽ nói 萧四无飞刀。。。。 飞刀。。。Lúc này sẽ xuất hiện 1 thanh phi đao bay theo người đứng xa nhất. Người kéo phi đao sẽ di chuyển kéo phi đao theo hướng A -> C và B -> D ( góc sợ tơ đến góc đối diện) để phi đao cắt đứt các sợi tơ. Khi cắt đứt sợt tơ, ở đường chéo sẽ xuất hiện các boss nhỏ ( Điểm đỏ trong hình phía trên.)


Lập tức giết chết boss nhỏ. Trong số boss nhỏ chết sẽ rơi ra 4 quả cầu trắng. Hai người chơi ăn 2 quả cầu ở gần nhau trên đầu sẽ xuất hiện chữ 百会 và 足三里. Cầu xuất hiện phải ăn luôn nếu không sẽ biến mất, không lấy được chữ, không qua được phụ bản.


Lấy chữ và tiếp tục dame đến 40% máu.

Giai đoạn 3:
Khi xuống 39% m
áu chuyển giai đoạn 3, boss sẽ thả trận vào người đứng xa nhất, có 2 mắt trận cần 2 người lấy chữ ở gai đoạn 2 chạy vào vị trí đối ứng với chữ trên đầu để giải trận.Sau khi giải trận trên đầu người được giải trận xuất kiện chữ mới.Chú ý 3 người cầm chữ không được chết.

Trong quá trình dame boss boss sẽ thả trận cần người cầm chữ giải trận, nhớ để ý.
Sau 1 lúc boss sẽ đứng yên thả Aoe đỏ toàn map có 2 mắt trận.Người cầm chữ chạy vào mắt trận tương ứng, phải nhanh.Giải trận xong dame boss bình thường giải trận thường né skill.

 Video Tham khảo:^^^^ Lấy Phi đao cắt dây -> Lấy chữ giải trận -> OK ^^^^

``````Alviss.