Hướng dẫn phó bản 86 boss 4

Hướng dẫn phó bản 86 boss 4

Boss 4 là boss chân võ


GIAI ĐOẠN 1:

Boss ko có gì đặc biệt, chú ý né AOE boss

GIAI ĐOẠN 2 : Xếp hình

Boss gọi ra 2 trận radom ở 4 vị trí sau

Vị trí trận sẽ như thế này 


Trên đầu mỗi người chơi sẽ có 1  trong các icon như thế này
Nhìn hình trên đầu của mình và chạy lại 2 trận xem có khớp ko để chạy vô đứng trận ( lưu ý trong trận có thằng có icon trên đầu giống mình thì ko có chạy vô ko sẽ nổ bóp team)


Xếp trận thành công sẽ như hình trên 

Nhắc lại không được vô khi  trong trận có thằng có icon trên đầu giống mình đứng thì ko có chạy vô 
Nếu xếp trận không thành công, hoặc xếp sai trận nổ gây tổn thương lớn đến toàn team đồng thời từ trận sinh ra 1 boss bé ( bóng ảnh phái chân võ ) rất mạnh, boss bé buff dame cho boss mỗi 15s, boss bé đánh áp chế cực khó chịu xác định sml

GIAI ĐOẠN 3: 20% máu - boss gọi lồng

Sau giai đoạn xếp hình thành công Tank của team chú ý kéo boss về góc để dame boss
Nếu bạn đang đánh boss mà nghe boss bô bô lên 1 câu " ni lên bu ton đại ca thương hải" (thông cảm mình ngu tiếng trung nghe sao viết  zây) thường thì cả game đame boss sẽ nghe nó bô bô câu nầy 2-3 lần mà lần thứ 2 nó mới ra lồng
Bô xong boss sẽ co vong  đỏ
Cái lồng rất imba, dính vô là chết, cái lồng to ra theo time nên nếuko đủ dame boss ra 3 lồng phủ kín bản đồ thì xác định thua 
- Với team yếu giai đoạn này TH phải dư âm, thiết mã, cả team cùng nộ để qua boss


Lưu ý:
- Ưu tiên đứng trận, giết boss bé ( bóng ), rồi mới tới boss
- Nhớ kéo boss ra mép tường ko gg

Xong rồi , còn phần nhận diện sếp hình nữa cơ mà mình ngu tiếng trung quá chịu
- By Supperinviii -