Hướng dẫn di chuyển đến gia viên kênh phụ

Hướng dẫn di chuyển đến gia viên kênh phụ


Chủ gia viên nghiễm nhiên là có nút  tele " Về gia viên " rất thuận lợi, nhưng với hảo hữu của người đó muốn viết thăm thì sao? 
- Khác với người có nhà kênh chính, hảo hữu khi viếng thăm rất đơn giản. Còn những người có nhà kênh phụ ( các máp ảo ) hảo hữu không thể viếng thăm theo cách thông thường mà phải thông qua NPC di chuyển

Ví dụ : Mình muốn viếng thăm Gia viên của hảo hữu tại máp Đông Việt - kênh phụ 5

 
Đầu tiên bât bảng hảo hữu lên, chỉ chuột vô biểu tượng gia viên của người cần viếng thăm, check xem máp nào ? kênh nào ? như hình trên 
Sau đó  về Hàng Châu, tại địa điểm ngay gần NPC chợ đấu giá ( toạ độ 1866 - 466 ) gặp 3 NPC di chuyển như hình trên đầu bài viết


Bước 1: Chọn 1 trong 3 NPC di chuyển đến các máp kênh phụ

Bước 2: Chọn loại kênh cần di chuyển

Bước 3: Chọn chính xác kênh phụ cần di chuyển

Bước 4: bắt đầu load map

Bước 5: Kích chuột vào biểu tượng gia viên trên bảng hảo hữu đến viếng thăm. Lưu ý phải chạy thủ công, ko được tele nếu không lập tức bị đẩy ra khỏi máp kênh phụ, về lại kênh chính

Khi viếng thăm có một phần quà nho nhỏ. Ngoài ra khi biết cách di chuyển đến nhà kênh phụ giúp chúng ta có thể sử dụng " ké " gia viên của hảo hữu, sử dụng tủ sách và tắm nóng lạnh miễn phí nếu được cấp quyền sử dụng.


- Lượng ca -