Chỉ số nhân vật và những ảnh hưởng

Chỉ số nhân vật và những ảnh hưởngMỗi nhân vật trong game đều có 5 chỉ số chính là Lực Đạo, Khí Kình, Căn Cốt, Động Sát, Thân Pháp. Mỗi Class trong game thì chỉ số này ảnh hưởng khác nhau, chẳng hạn như 1 điểm căn cốt cho Thần Uy 10 máu, trong khi đó chỉ cho Thái Bạch có 7 máu.


  • 力道 / Lực Đạo Tăng dame ngoại công, def ngoại công, riêng Thần đao được tăng thêm máu
  • 根骨  / Căn Cốt  Tăng giới hạn máu căn bản
  • 气劲 /  Khí Kình Tăng dame nội công và def nội công "DAME Chí mạng"
  • 洞察 /  Động Sát Tăng chính xác , tỉ lệ chí mạng (1 vài class được tăng dame ngoại công)
  • 身法 Thân Pháp: Tăng dẻo dai và chống đỡ ( 1 vài class được tăng dame ngoại công
  • Bảng nhân vật

Bảng dịch ( by Luongca)


Trong đó: 

-外功攻击:Dame ngoại công                        

-外功防御:DEF ngoại công

-内功攻击:Dame nội công                         

-内功防御:DEF nội công

-命中率:Chính xác ảnh hưởng đến hiệu ứng skill, nếu chính xác bạn thấp dẫn đến đánh skill sẽ bị chống đỡ không gây được hiệu ứng, như Thần Đao dùng "Đoạn Trung Lưu", hay Thần Uy dùng "Cuồng Long Chấn", nếu không đủ chính xác sẽ không đánh ngã được đối phương. Rất cần khi đi phụ bản.           

-气血,气血上限 hoặc 血量上限:Máu

-会心率:Tỉ lệ chí mạng    
                           
-格挡率:Tỉ lệ chống đỡ ( khi còn định lực sẽ có tỉ lệ chống đỡ skill, giảm rất nhiều dame và hiệu ứng, tỉ lệ càng cao hồi định lực càng nhanh)

-会心伤害:Dame chí mạng   
                   
-韧劲:Dẻo dai 1 % dẻo dai sẽ kháng 1% tỉ lệ chí mạng và 0.8% dame chí mạng của đối phương

功力:Lực chiến PVP

战力:Lực chiến PVE 

破伤:Dame tăng thêm khi đánh PVE

治疗效果:Hiệu quả trị liệu ( Tăng thêm hồi máu)

Bảng chỉ số của các môn phái:Link excel: chisoTNMND

Tâm pháp tím ảnh hưởng tới chỉ số nhân vật
Newbie luôn có 1 câu hỏi tại sao 1 số người lại chỉ sài tâm pháp này số khác lại khuyên tâm pháp khác, trên web lại tp khác. Xem bảng dưới sẽ biết lí doTÂM PHÁP VÀNGCột đứng bên phải là tên tâm pháp, bạn đối chiếu ở trên, và bên kia ứng với từng chỉ số nhân vật được cộng thêm lần lượt là: 
Máu -> ngoại phòng -> nội phòng->ngoại công -> nội công-> Tỉ lệ chí mạng -> dame chí mạng -> Chính xác -> chống đỡ -> Dẻo dai

(Bảng của Thần Đao)


 (Bảng của Thiên Hương)
  (Bảng của Cái bang)
  (Bảng của Thần Uy)
Mẹ nó 7.1k máu .....
  (Bảng của TB)
Nhìn bảng dame chí mạng kìa...ORZ
  (Bảng của ĐM)
Đeo cân cốt cũng chỉ có tăng dc có 4.8k máu , siêu mỏng dính ( thua sheld của tâm pháp hình thiên)
  (Bảng của 5D)
Tương tự thằng cha ở trên
 (Bảng của CV)


Nhìn vào bảng này, các bạn sẽ thấy được những chỉ số mà class mình được tăng nhiều để build nhân vật cho hợp lý!- SuperInvi -