Tổng hợp mã lỗi Game Thiên Nhai

Tổng hợp mã lỗi Game Thiên Nhai

CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ MÃ LỖI
 • Cửa sổ bật lên đặc biệt
 • Mã cảnh báo SX
 • Mã cảnh báo TP
 • Mã cảnh báo TS
 • Mã cảnh báo TENVF
 • Mã cảnh báo TESS
1.  Cửa sổ bật lên đặc biệt
Hộp mực đặc biệt
  Mã lỗi: (230)
  Xử lý các đề xuất: Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu trong môi trường hệ thống an toàn. sử dụng kịp thời các phần mềm chống vi-rút hoặc "Tencent trò chơi Trojan horse được thiết kế để tiêu diệt" công cụ để giết chết, và người quản trị hệ thống để đăng nhập trở lại trong game hoặc khởi động lại máy và thử lại (nhấp chuột phải vào biểu tượng trò chơi, chọn "quản trị" Compatibility "phần Identity chạy "sau khi thử lại).

  2. Mã cảnh báo SX
  • Mã cảnh báo SX
    Mã lỗi: (1, xxx, 0)
    Giải pháp: có tài khoản trò chơi nguy cơ hack máy tính của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi hệ thống trong một mật khẩu an toàn môi trường và sử dụng tài khoản điện thoại của bạn token và một mật khẩu thứ để cải thiện an ninh trong khi sử dụng phần mềm diệt virus hay một "con ngựa Trojan được thiết kế để tiêu diệt Tencent trò chơi" công cụ Giết chết
  • Mã cảnh báo SX
    Mã lỗi: (2, xxx, 0)
    Giải pháp: sự tồn tại của mô-đun bất hợp pháp trên máy tính của bạn, hãy khởi động lại máy tính sau khi hạ cánh các trò chơi, nhưng xin đừng sử dụng phần mềm của bên thứ ba cho trò chơi bất hợp pháp, và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng "Trojan horse được thiết kế để tiêu diệt Tencent trò chơi" để cải thiện sự an toàn của tài khoản của bạn.
  • Mã cảnh báo SX
    Mã lỗi: (2, 700, xxx)
    Xử lý đề nghị: Có một mô-đun bất hợp pháp trong máy tính của bạn. Hãy sử dụng "Tencent trò chơi Trojan giết chết" để xóa mô-đun bất hợp pháp trong thư mục trò chơi.
  • Mã cảnh báo SX
    Mã lỗi: (2.520,10x)
    Giải pháp: Máy tính của bạn Tenslx.dat tập tin bị hư hỏng, chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại trò chơi hoặc tái tải quản lý trò chơi để tải tệp Tenslx.dat đúng.
  • Mã cảnh báo SX
    Mã lỗi: (2.800, x)

3. Mã cảnh báo TP

 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,1730xxxx, x), (3,1008, xx)
   Xử lý các đề xuất: Vui lòng đóng ứng dụng khách mở và thử lại. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,105000xx, x), (3,1012, xx)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp như plug-in, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3.155000xx, x)
   Giải pháp: Gỡ cài đặt phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba và khởi động lại máy để thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,103000xx, x), (3,1010, xx), (3,1011, xx), (3,1015, xx)
   Xử lý các đề xuất: Môi trường trò chơi của bạn là bất thường, vui lòng kiểm tra vi rút và Trojans, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,17500000, X), (3,0, XX), (3,1000, XX), (3,1001, XX), (3,1003, XX), (3,1004, XX) (3,1005, xx), ( 3,1007, xx), (3,1009, xx), (3,1016, xx), (3,1018, xx), (3,1019, xx), ( 3,1020, xx), (3,1021, xx), (3,1022, xx), (3,1024, xx)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng các công cụ bất hợp pháp để thay đổi trò chơi, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,107000xx, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,1770xxxx, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, trò chơi đã bị giả mạo, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,1200xxxx, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,2050xxxx, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,1080xxxx, x)
   Xử lý các đề xuất: bản vá cập nhật hệ điều hành, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3.20000000, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3.151000xx, x)
   Xử lý các đề xuất: Các trò chơi khác bắt đầu trong môi trường của bạn, vui lòng đóng các trò chơi khác hoặc khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,110000xx, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,202xxxxx, x)
   Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,1780xxxx, x)
   Xử lý đề nghị: môi trường trò chơi bất thường, có một nguy cơ Trojan, hãy kiểm tra virus và Trojan khởi động lại máy để thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,1760xxxx, x), (3,1017, xx), (3,1023, xx)
   Xử lý các đề xuất: Môi trường trò chơi là bất thường, có nguy cơ giả mạo với tập tin, hãy cài đặt lại trò chơi.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,220xxxxx, x)
   Xử lý các đề xuất: Môi trường trò chơi không bình thường, vui lòng khởi động lại trò chơi và thử lại, nếu bạn sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,172000xx, x)
   Xử lý các đề xuất: Vui lòng kiểm tra virut và Trojans, khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3,99, x)
   Xử lý đề nghị: Khách hàng trò chơi bị hỏng. Hãy cài đặt lại khách hàng trò chơi.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (x, 22300000, x), (3,1013, xx), (3,1014, xx)
   Giải pháp: Nếu hệ thống an ninh phát hiện rằng bạn đang sử dụng một máy ảo để đăng nhập vào trò chơi, trò chơi không hỗ trợ đăng nhập máy ảo. Sử dụng hệ điều hành không phải máy ảo để đăng nhập vào trò chơi.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3.1002, xx)
   Xử lý đề nghị: Hệ thống an ninh phát hiện rằng các tập tin trò chơi là mất tích hoặc bị hư hỏng, có được các tập tin chính xác để thay thế, hoặc cài đặt lại các khách hàng trò chơi.
 • Mã gợi ý TP
   Mã lỗi: (3.1006, xx)
   Xử lý các đề xuất: Trò chơi khởi tạo không thành công, vui lòng đăng nhập với tư cách là quản trị viên hệ thống hoặc khởi động lại máy sau khi trò chơi thử lại.
4. Mã cảnh báo TS
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 2008,52)
   Xử lý các đề xuất: Game khách hàng cũng ảnh hưởng đến kinh nghiệm chơi game của bạn nhiều hơn một cuộc họp, xin vui lòng mở thêm khách hàng và sau đó thử lại. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 804, x)
   Xử lý các đề xuất: Bạn có nhiều hơn các trò chơi để mở số lượng các hạn chế, không mở các trò chơi quá nhiều. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 404, x)
   Xử lý các đề nghị: Xin vui lòng tham khảo " giết ổ USB đánh chặn vấn đề xử lý phương pháp tiếp cận "
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 20004, x)
   Đề xuất: Bạn nên thay đổi mật khẩu trong môi trường hệ thống an toàn và sử dụng phần mềm chống vi-rút hoặc các công cụ "Tencent Trojans kill" để diệt. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 22, x)
   Xử lý các đề nghị: Xin vui lòng tham khảo " giết ổ USB đánh chặn vấn đề xử lý phương pháp tiếp cận "
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 1, x)
   Xử lý các đề xuất: Vui lòng chọn các đặc quyền quản trị để bắt đầu chạy trò chơi (hệ thống win vista & win7, nhấp chuột phải vào biểu tượng trò chơi trong phần "Compatibility", chọn "run as administrator" và thử lại).
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 42, x)
   Xử lý các đề xuất: Bạn nên nhanh chóng sử dụng phần mềm chống vi-rút hoặc "trò chơi Tencent giết chết Trojan" công cụ để diệt. Nếu bạn không thể giải quyết, bạn có thể thử tạm thời đóng cửa để giết mềm và khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 100000, x)
   Xử lý các đề xuất: Môi trường trò chơi của bạn là bất thường, bạn nên nhanh chóng sử dụng phần mềm chống virus hoặc "Tencent trò chơi Trojan giết chết" công cụ để diệt. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng liên hệ với dịch vụ tư vấn khách hàng hoặc phản hồi diễn đàn trò chơi.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 1008, x)
   Xử lý đề nghị: Ổ đĩa trò chơi bất thường, máy của bạn có một trò chơi tình hình mở nhiều hơn hoặc chưa bắt đầu hệ thống trò chơi win8, hãy khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 104, x)
   Xử lý các đề xuất: Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu trong môi trường hệ thống an toàn. sử dụng kịp thời các phần mềm chống vi-rút hoặc "Tencent trò chơi Trojan horse được thiết kế để tiêu diệt" công cụ để giết chết, và người quản trị hệ thống để đăng nhập trở lại trong game hoặc khởi động lại máy và thử lại (nhấp chuột phải vào biểu tượng trò chơi, chọn "quản trị" Compatibility "phần Identity chạy "sau khi thử lại).
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 4, x)
   Giải quyết: Đăng nhập lại với vai trò quản trị viên (nhấp chuột phải vào biểu tượng trò chơi và chọn "Run as administrator" trong phần Compatibility).
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 81008, x)
   Giải pháp: Nếu bạn đã sử dụng hệ thống chức năng win8 khởi động nhanh, tắt tính năng và sau đó khởi động lại máy: "thay đổi chức năng nút nguồn của" Open "Control Panel", bấm vào nút "Hardware and Sound" - -> "Power Options"> - Thay đổi các thiết lập hiện thời không có sẵn, không kiểm tra tùy chọn "Enable Quick Launch", và cuối cùng nhấn "Save" để khởi động lại máy tính.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 12, x)
   Khắc phục: Khởi động lại máy và thử lại. Nếu bạn không thể giải quyết, bạn có thể thử đóng phần mềm diệt và khởi động lại máy và thử lại. Nếu vẫn không thể giải quyết, vui lòng liên hệ với dịch vụ tư vấn khách hàng hoặc phản hồi diễn đàn chính thức.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 204000, x)
   Xử lý các đề xuất: khách hàng QQ đóng cửa sau khi đăng nhập lại trò chơi.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 20004000, x)
   Xử lý các đề xuất: Trò chơi bắt đầu bất thường, hãy khởi động lại trò chơi và thử lại. Nếu vẫn không thể giải quyết, vui lòng liên hệ với dịch vụ tư vấn khách hàng hoặc phản hồi diễn đàn chính thức.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 4000, x)
   Xử lý các đề xuất: Trò chơi bắt đầu bất thường, hãy khởi động lại trò chơi và thử lại. Nếu vẫn không thể giải quyết, vui lòng liên hệ với dịch vụ tư vấn khách hàng hoặc phản hồi diễn đàn chính thức.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 40000, x)
   Xử lý các đề xuất: Game khách hàng cũng ảnh hưởng đến kinh nghiệm chơi game của bạn nhiều hơn một cuộc họp, xin vui lòng mở thêm khách hàng và sau đó thử lại. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 80000, x)
   Xử lý các đề xuất: Các trò chơi khác bắt đầu trong môi trường của bạn, vui lòng đóng các trò chơi khác hoặc khởi động lại máy và thử lại.
 • Mã cảnh báo TS
   Mã lỗi: (x, 2008, x)
   Xử lý các đề xuất: Game khách hàng cũng ảnh hưởng đến kinh nghiệm chơi game của bạn nhiều hơn một cuộc họp, xin vui lòng mở thêm khách hàng và sau đó thử lại. Nếu bạn không thể giải quyết, vui lòng khởi động lại máy và thử lại.

5. Mã cảnh báo TENVF
 • Mã cảnh báo TENVF
   Mã lỗi: TENVF (0)
   Xử lý các đề xuất: Vui lòng tham khảo trang web chính thức của trò chơi TENVF 0 để giải quyết thông báo cố gắng để giải quyết.
 • Mã cảnh báo TENVF
   Mã lỗi: TENVF (1)
   Xử lý các đề xuất: Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại trò chơi hoặc tải về các trò chơi khách hàng một lần nữa để có được đúng tập tin tenslx.dll.
 • Mã cảnh báo TENVF
   Mã lỗi: TENVF (2)
   Xử lý các đề xuất: Chúng tôi khuyên bạn nên tải về các trò chơi khách hàng một lần nữa để có được đúng tập tin tersafe.dll.
 • Mã cảnh báo TENVF
   Mã lỗi: TENVF (3)
   Xử lý các đề xuất: Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại trò chơi hoặc tải lại trò chơi của trò chơi để có được tệp tenparty.dat đúng.
 • Mã cảnh báo TENVF
   Mã lỗi: TENVF (4)
   Xử lý các đề xuất: Chúng tôi khuyên bạn nên khởi động lại trò chơi hoặc tải lại trò chơi của trò chơi để có được tệp tin tenslx.dat chính xác.
6. Mã cảnh báo TESS

Mã cảnh báo TESS
  Mã lỗi: (Cảnh báo TESS)
  Xử lý các đề xuất: Không sử dụng phần mềm bất hợp pháp của bên thứ ba, khởi động lại máy và thử lại.


- Lượng ca ( nguồn http://gamesafe.qq.com ) -