Kiến văn Yến Vân - 燕云

Kiến văn Yến Vân - 燕云

1. KIẾN VĂN YẾN VÂN - TRANH 1

 Next
Next
Next

Địa điểm tiếp theo khi đến tìm kiếm quanh đó NPC đệ tử phái Thần Uy đang đi

Nói chuyện với NPC này

Điểm tiếp dẫn đến 1 ảo cảnh với cốt truyện bi thương, sau khi nghe cô gái khóc lóc bên nấm mộ phu quân 1 lúc thì hoàn thành kiến văn

2. KIẾN VĂN TẦN XUYÊN - TRANH 2

Next
Kiến văn này yêu cầu đến vào lúc trời tối sẽ gặp ảo cảnh như hình dưới
Next

Đến địa điểm nói chuyện với NPC, sau 1 lúc là hoàn thành KV này.

2. KIẾN VĂN YÊN VÂN - TRANH 3


NextSau đó là hoàn thành kiến văn này.

4. KIẾN VĂN YÊN VÂN - TRANH 4

Nói chuyện NPC. Next
Nói chuyện NPC. Next

Nói chuyện NPC đứng trên mái nhà
Nói chuyện NPC
Next

Đến điểm này nghe NPC nói chuyện 1 lúc là hoàn thành kiến văn

5.KIẾN VĂN YẾN VÂN - TRANH 5


Kiến văn này dễ làm, chỉ cần đến địa điểm yêu cầu là hoàn thành

- Lượng ca -