Kiến văn Đông Việt - 东越

Kiến văn Đông Việt - 东越

KIẾN VĂN ĐÔNG VIỆT

Kiến văn máp này cũng khá là nhiều, mình đi nhanh các kiến văn dễ và tập chung chi tiết vào kiến văn khó, đòi hỏi điều kiện đặc biệt  
1. Kiến văn tranh 1

Đến vào ban đêm sẽ gặp được NPC như hình, nói chuyện với hắn. Đánh đấm nhau 1 lúc là hoàn thành KV

2. Kiến văn tranh 2 


Tại đây nió chuyện với NPC bị thương, sau đó đánh nhau với một đám lâu la, rồi bay ra hòn đảo nhỏ ngay đó giết nốt thằng đầu xỏ. 

3. Kiến văn tranh 3: 


4. Kiến văn tranh 4: 


5. Kiến văn tranh 5 : 
Các bước sau khá đơn giản


6. Kiến văn tranh 6 : 
- Lượng ca -