Kiến văn môn phái

Kiến văn môn phái


Kiến văn đầu tiên là kiến văn môn phái, kiến văn này tự mở khi bạn lên Lv 10. Tuỳ vào mỗi phái mà kiến văn bắt làm các nhiệm vụ khác nhau. Trong đó nhiệm vụ cuối cùng sau khi hoàn thành bạn được thưởng " 30 phút khinh công miễn phí". Sau khoảng thời gian 30 phút đó bạn không thể khinh công được nữa, lúc đó cần phải đi mua sách khinh công trong thương thành F11

Vì mỗi phái một yêu cầu nhiệm vụ khác nhau và nó khá dễ nên mình không hướng dẫn cụ thể, nếu bạn nào vướng mắc ở nhiệm vụ nào thì có thể hỏi bang để được trợ giúp.


- Lượng ca -