Kiến văn Kinh Hồ - 荆湖

Kiến văn Kinh Hồ - 荆湖

1. KIẾN VĂN KINH HỒ

Next...
...
Next
 Kiến văn này yêu cầu lên núi, nhiều lúc không tự động auto chạy đến được
( Ảnh vị trí kiến văn yêu cầu đến đó như hình )

 ( Khi đến đó gặp NPC, sau đó NPC di chuyển khá nhanh, nhiệm vụ của bạn là phải bám theo NPC này không để mất dấu )
( Khi đã theo dấu thành công, chuyển cảnh kiến văn như hình )

Điểm tiếp theo cách đó khá xa, vào ảo cảnh xem phim 1 lúc
( Chọn như hình )


Sau đó chiến đấu với người đẹp luôn, nhớ là phải quất hết lực, không được thương hoa tiếc ngọc vì ả mỹ nhân này công lực khá thâm hậu.Kết thúc toàn bộ kiến văn Kinh Hồ, KV map này khá đơn giản

- Lượng ca -