Kiến văn Giang Nam - 江南

Kiến văn Giang Nam - 江南

KIẾN VĂN GIANG NAM

1. Kiến văn tranh 1
Next2. Kiến văn tranh 2Next
3. Kiến văn tranh 3

Next
..

4. Kiến văn tranh 4
* Thiên sát cô tinh: Người có vận mệnh cô độc, chỉ mang lại cái chết.


5. Kiến văn tranh 5


6. Kiến văn tranh 6Đến nơi nói chuyện với NPC như hình
Bước khinh công đuổi theo 2 tên NPC này khá khó, nếu đuổi không kịp thì lập tức bị mất dấu phải làm lại. 
- Lượng ca -