Kiến văn Ba Thục - 巴蜀

Kiến văn Ba Thục - 巴蜀

1. KIẾN VĂN BA THỤC - TRANH 1


Gặp NPC nói chuyện. Next

Đên đó nghe NPC nói chuyện, đi hái cây là được

Next
Next
Đến nơi nói chuyện NPC Loli Thần Đao
Tiếp tục nghe câu chuyện của Loli Thần Đao 1 lúc là hoàn thành kiến văn .

2. KIẾN VĂN BA THỤC - TRANH 2

Nói chuyện NPC. Next
\
Next
Sau đó là 1 quá trình auto chạy đến địa điểm và nói chuyện với NPC
...
...
...

Cuối cùng đến địa điểm này là hoàn thành kiến văn

3. KIẾN VĂN BA THỤC - TRANH 3


Đến địa điểm tiêu diệt lũ đạo tặc

Hoàn thành Kiến văn

4. KIẾN VĂN BA THỤC - TRANH 4


Đây là kiến văn khá khó mà rất nhiều người rất vất vả mới hoàn thành được, thứ nhất là yêu cầu về thời gian chỉ làm được vào ban đêm, thứ hai yêu cầu theo dấu tên đạo tặc không đúng cánh rất dễ phải làm lại kiến văn. Nhiều trường hợp làm từ lúc trời tối ( thời gian trong game ) đến khi trời sáng vẫn ko xong, lại phải ngồi đợi tối tiếp mới làm được

 Theo dấu tên đạo tặng như hình, để ý mỗi lần NPC đứng lại nghe ngóng, nhìn ngó xung quanh thì lập tức ngừng di chuyển, nấp sau bụi cây. Khi theo dấu không để khoảng cách quá gần hoặc quá xa NPC


( Chạy men theo các lùm cây tránh sự phát hiện của đạo tặc )


Khi chuyển cảnh như hình trên có nghĩa là đã hoàn thành kiến văn

Next

 ( Nói chuyện với nhà sư )
( nhà sư sai đi lấy 5 cây thuốc rồi mang về giao nộp )

Tiếp theo
Yêu cầu đến vào buổi tối
 ( Buổi tối đến sẽ gặp NPC như hình, đi lụm vật phẩm giao cho NPC này )


Tại đây nổ ra 1 cuộc chiến lớn, Next
Tại điểm này xuất hiện nhiều NPC bị thương, nói chuyện với 4 NPC là hoàn thành được kiến văn này


5. KIẾN VĂN BA THỤC - TRANH 5


Đến tìm gần đó NPC như hình trên và nói chuyện


Tại đây KV yêu cầu sang map Đông Việt Khi sang đo lại phải lưu ý khi ấn Ctrl + T lên kiến văn mặc định hiện là kiến văn Đông Việt, nhớ phải kích chọn kiến văn Ba Thục ( là kiến văn hiện đang làm ). Nếu không rất dễ nhầm lẫn

Tại đó, sau màn đầu nội công với NPC, kiến văn đưa ta đến địa điểm khác
Next
Next

( Chọn như hình )

Sau bước này là hoàn thành toàn bộ kiến văn Ba Thục

- Lượng ca -