Hướng dẫn cách log nhiều acc Thiên Nhai

Hướng dẫn cách log nhiều acc Thiên Nhai


Làm như hình trên. Bạn có thể log thêm được 3 vậy là tổng số có thể log được 4 tài khoản. 


- Lượng ca -