Thông tin update server Tinh Anh ngày 12/12/2017

Thông tin update server Tinh Anh ngày 12/12/2017


     Sever Tinh Anh sẽ chính thức update vào ngày mai, đưa phiên bản Thanh Long Hoán Thế chính thức ra mắt.

     Sau đây sẽ là những nội dung chính trong phiên bản lần này. Mình chỉ dịch nhưng phần mình và mọi người quan tâm thôi nhé! Vì rất dài.

1. Phó bản Trào Thiên Cung.

- Bao gồm 2 loại: Bình Thường / Khiêu Chiến, yêu cầu nhân vật level 95 trở lên.- Cách đi vào: Sẽ có một bản đồ mới Quyết Chiến - Trào Thiên Cung:+ Phó bản bình thường, gồm 5 người, hình thức mỗi người 1 rương. Rơi chủ yếu ra là: Ngọc xanh và vàng cấp 5, đá Vẫn Thạch Chi Thạch ( viên đá màu đen), tờ vàng chế quần áo / trang bị T5, mảnh đột phá Tu La, vật liệu Thần Binh Giáp - Tâm Ý Song Hoàn.

Hên xui rớt ra: Hộp tờ vàng T5, hộp chứa vật liệu Thần Binh Bí Hạp - Tứ Minh, đá vàng, trang sức Khổng Tước, Dã Nhi...

+ Phó bản khiêu chiến, gồm 10 người, hình thức là R. Rơi Rơi chủ yếu ra là: Đồ PVE T6, Biêm Thạch Tàn Phiến ( mảnh vỡ đổi đá), Dã Linh Lung - Thâm, tờ đột phá tâm pháp vàng, tờ vàng tờ vàng chế quần áo / trang bị T6, , đá Vẫn Thạch Chi Thạch ( viên đá màu đen)...

Hên xui rớt ra: Hộp đá Vẫn Diễm ( đại thiết), hộp sách vàng T6, đá vàng, hộp chứa vật liệu Thần Binh Bí Hạp - Tứ Minh, đá vàng, vật liệu Thần Binh - Giáp Tử - Sắc Vi Kiếm, vật liệu Thần Binh - Giáp Tử - Khổng Tước Linh, trang sức Khổng Tước, Dã Nhi...


2. Ra mắt chiến trường "Tiềm Long Chi Uyên".

     Đây là chiến trường liên server 40 vs 40 ( 8 thuyền vs 8 thuyền), thông qua hệ thống để sắp xếp, người chơi sử dụng thuyền cao lực chiến cao nhất của mình tham chiến, trong lúc tham gia có thể trong chiến trường nhặt trang bị, đạo cụ đạn dược... quyết đấu trên biển.


     Server chính sẽ mở từ Thứ 3, Thứ 5 từ 6h - 8h tối, Chủ nhật từ 5h - 7h tối mỗi tuần,  tối đa có thể nhận được 5 lần ban thưởng Hàng Hải chiến. 3. Hệ thống mới: Thần Binh Giáp Tử Lục đã tiến đến thế gian.

     Trong chốn Võ Lâm, cứ cách 60 năm sẽ xuất hiện một quyển sách Bí Lục, trong quyển sách ấy ghi lại Bảo Khí Thần Binh có một không hai đương thời. Có được nó là cùng với trời đất tranh phần thắng, trở thành người không tồn tại cùng nhân thế. Khổng Tước Linh, Đại Bi Phú... đều đến từ trong đó. Hôm nay, thời khắc 60 năm đã đến, Binh Tử Lục mới đã đến thế gian này... Trong vàn số mệnh, mưa gió sắp nổi lên...    Sau khi mở được Thần Binh Giáo Tử Lục có ghi chép lại Câu Chuyện Thần Binh, người chơi có thể lĩnh ngộ ở trong đó, cường hóa căn cơ võ học, gia tăng công lực. Khi hiểu thấu triệt được tuyệt học kỹ năng của các chủ nhân Thần Binh, có thể khiến Võ học của mình tăng mạnh.     Mỗi một kiện Thần Binh đều có 3 "vật liệu" tạo nên. Gom đủ vật liệu, mới có thể dần dần đọc được vật liệu của Câu Chuyện, khi đem vật liệu thu thập đủ, còn đầy đủ "Duyên Liệu", mới đọc được đến Câu Chuyện Thần Binh, làm ra Giáp Tử Thần Binh nguyên cây.Lưu ý:

+ Thần Binh Giáp Tử Lục cần nhân vật level 80 mới mở được.

+ Ở nút Y, phía dưới, click vào phím "Thần Binh” 神兵 có thể mở được Thần Binh Giáp Lục.+ Vật liệu rơi ra từ Bang chiến, Phó Bản, Tứ Hải Anh Hùng, Khôi lỗi, đánh BOSS map bang Thái Bạch... rơi ra. Có thể đổi từ shop bang hoặc shop Thần Bí. ( Ở shop bang tăng thêm chức năng)

+ Đó là vật liệu cơ bản, còn Duyên liệu - Sơ lấy từ đánh chiến trường Tiềm Long Chi Uyên, Tài Thần Thương Hội; Duyên liệu - Tiến từ Lễ bao của Thanh Long Chiêu Mộ, shop bang cũng có thể đổi được.

 + Nhiều vật liệu có thể bán shop NPC để đổi thành Thần Phách, Thần Phách này có thể được vật liệu khác hoặc Duyên liệu.

4. Hoạt động event Tuyết Vừa Hay Rơi - Niên Niên Tuế Tuế.

Sv chính: Mở từ ngày 20/12 - 3/1/2018.

Phần này khi ra hoạt động mình sẽ hướng dẫn kĩ càng sau nghen

5. Update Thương Thành.

+ Cho thời trang mùa đông năm 2017 của Thiên Đao "Thánh Tú - Bạch Phượng" lên shop là 25k8 điểm KNB khóa/ không khóa, giảm còn 22k8 điểm KNB khóa / không khóa.+ Mở các lễ bao liên quan đến phiên bản mới.

+ Mở nhuộm màu thời trang Dao Trì, Cửu Ca, Ngọc Kinh, Thiên Hoa ( cho loli).6. Những tin tức phụ quan trọng.

+ Phó bản 95 Khiêu chiến Vạn Tuyết Quật sẽ không còn R mà chuyển sang chia đồ mỗi người 1 rương. Khi rơi lượm được ngọc cấp 4, tờ vàng chế quần áo / trang bị T4, đột phá tâm pháp vàng, trang bị rơi opt, tờ tâm pháp tím tùy ý, mảnh đổi đá...

+ Tăng thêm đồ trong hộp rơi ra từ phó bản 95, 96, 100, phó bản Thông Thường Trào Thiên Cung... Nói chung là các phó bản sẽ tăng thêm nhiều đồ hơn, để mọi người nhận được trang bị T4, T5 dễ dàng hơn.

+ Vẫn Diễm Chi Thạch ( Đại thiết) fix lại, chỉ rơi ra ở Khiêu Chiến Trào Thiên Cung có, hủy rơi ra từ phó bản 95.

( Vậy đi 95 làm gì hả trời (_)
+ Cân đối số lượng rơi ra tờ đột phá tâm pháp vàng, tăng số lượng khi đánh phó bản 95 rơi ra, giảm số lượng khi đánh pb 90 rơi ra.

+ Tăng thêm opt tím mới. Người chơi có opt tím cũ có thể nâng cấp được. Còn không muốn nâng cấp thì có thể sử dụng chức năng thay thế.


+ Điều chỉnh vật phẩm rơi ra từ Khôi Lỗi Sát Tràng: Vật liệu Thần Binh Giáp Tử... Nhân vật từ 89 - 90 sẽ hên xui rớt ra ngọc T3, T4. Nhân vật từ 90 trở lên có thể hên xui rớt ra ngọc T5, vật liệu Giáp Tử - Hồng Điệp.

+ Sau khi update phiên bản mới sẽ reset toàn bộ độ Luận Kiếm Tệ và Thắng Phụ Lệnh, căn cứ vào điểm đã có trả lại vàng khóa. Mọi người tranh thủ farm thứ mình cần trước khi reset.

+ Tăng thêm vật phẩm mới: Dã Linh Lung - Diễm, đủ 10 cái đổi được 1 Linh Lung Lô - Kiếp Hỏa ( Lò lớn).


+ Ở shop bán đấu giá thêm chức năng có thể dùng điểm KNB không khóa đấu giá. Ra hộp Vẫn Diễm Chi Thạch, vật liệu Thần phẩm,  Linh Lung Lô - Diễm có thể sử dụng, hoặc đem lên bán trên shop. Khi bán được KNB khóa.+ Tăng thêm chức năng nói chuyện: Có thể thu âm và gửi ở trong game. Còn đồng bộ với phiên dịch. Không biết là có chức năng dịch trong game thật không ~
+ Tăng thêm chức năng bảng tổ đội: Có thể thông qua bảng để tìm team đánh phó bản gần đó. Tùy theo nhu cầu của mình đối với các loại phó bản mà xin vào.+ Tăng thêm map Vô Cực Đảo, đây là map vô cửa phó bản Trào Thiên Cung:+ Quà điểm sinh động mỗi tuần sẽ được tăng thêm phần thưởng: Mở ra được vàng, vật liệu chế đồ, các vật Duyên Liệu,...


Có update mình sẽ cập nhật bài viết sau!

- Candy -