Hướng dẫn phó bản 101 - BOSS 1

Hướng dẫn phó bản 101 - BOSS 1


I. BOSS 1 PB TRÀO THIÊN CUNG

BOSS 1 gồm 2 giai đoạn cần  lưu ý là giai đoạn 90 % giai đoạn 60%


1.GIAI ĐOẠN 90 %
Khi máu boss xuống dưới 90 % Boss nhảy vào giữa, đồng thời gọi ra 4 cái khiêng ( chưa biết tác dụng gì ), nhờ tránh xa vòng tròn đó

Giai đoạn này sẽ xuất hiện BOSS chính và 1 con boss nhỏ

Tank chính kéo boss chính ra xa
Còn mọi người khác tập chung đánh boss nhỏ, khi đó boss nhỏsẽ gọi ra 1 cái lốc sát thương rất lớn. đồng thời cử tiếp một người chuẩn bị kéo lốc ra xa con boss nhỏ này để mọi người rảnh tay dame chết boss nhỏTrong vòng 35 giây kể từ khi lốc 1 xuất hiện, Boss nhỏ lại gọi ra một cái lốc thứ 2.  Người đang kéo lốc 1 lập tức chạy đến chập vào cái lốc 2 để vô hiệu cả 2 lốcSau khi chập lốc thành công, tiếp tục dame boss đến 60% chuyển sang giai đoạn 2

2. GIAI ĐOẠN 2 MÁU BOSS 60%Khi máu boss dưới 60% lập tức có nham thạch phun lên tạo thành mưa nham thạch, dẫm phải nham thạch hoặc bị mưa rớt trúng người tổn thương không nhỏ.Giai đoạn này Tank kéo boss tránh xa nham thạch đồng thời né tránh những kỹ năng khá đau của boss. Boss này những phái " tay dài " như Đường Môn có vẻ lợi hại trong việc dame boss.

Giai đoạn sau không có gì khó lắm hy vọng các bạn khai hoang boss 1 thành công !


- Lượng ca - nguồn video Wuxia 

Tham khảo video