Hướng dẫn đổi tên nhân vật

Hướng dẫn đổi tên nhân vật
Bạn muốn đổi tên nhân vật của mình trong game ? Thiên Nhai hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn miễn là bạn có trong tay lệnh bài đổi danh tính


Đây là lệnh bài đổi tên

  
Có thể mua trong thương thành với giá 9k8 KNB khoá hoặc không khoá


Cách sử dụng: Bạn phải chuột vào thẻ đổi tên và chọn như hình


Hệ thống sẽ đưa bạn vào giao diện nhân vật để đổi tên


Bạn nhập tên mới và chọn như hình, sau đó hệ thống lại đưa bạn quay trở lại game với danh tính hoàn toàn mới.

Lưu ý: Mỗi lần đổi tên cách nhau ít nhất 30 ngày

Người được đổi tên sẽ có thêm một biểu tượng ( khi người khác check thông tin ), biểu tượng này lưu giữ lại hồ sơ tên cũ của bạn. Việc đổi tên khá đơn giản vậy thôi

- Lượng ca -