Hướng dẫn đổi số điện thoại ràng buộc tài khoản QQ

Hướng dẫn đổi số điện thoại ràng buộc tài khoản QQ

Số điện thoại ràng buộc tài khoản QQ là một chìa khóa mạnh mẽ trong việc bảo vệ tài khoản và là công cụ chính trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản, bao gồm:
- Đổi mật khẩu tài khoản
- Đổi câu hỏi bảo mật tài khoản
- Đổi pass rương
- Mở khóa 007
- Thay đổi thông tin tài khoản


Một số điện thoại có thể ràng buộc được nhiều tài khoản QQ ( nhiều là bao nhiêu mình chưa thử nhưng 3- 4 tài khoản QQ là chắc chắn được ) 

Có 2 cách đổi số điện thoại ràng buộc: Đổi bằng App QQ Trung tâm an toàn ( đợi 12 h) và đổi bằng Web ( đợi 2h )

1. ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI RÀNG BUỘC BẰNG APP QQ TRUNG TÂM AN TOÀN

Đổi bằng App QQ Trung tâm an toàn

Bước 1: Chọn dòng 我的密保 như hình

Bước 2: Chọn tiếp dòng 密保手机

Bước 3: 更换 để đổi, chọn vùng 越南 ( + 84 Việt Nam ) và nhập số điện thoại mới vào, bỏ số 0 ở đầu số đi

Bước 4: Check tin nhắn từ số điện thoại mới, lấy mã code đó nhập vào là hoàn thành. Sau 12h sẽ đổi được số đt ràng buộc mới


2. ĐỔI SỐ ĐT RÀNG BUỘC BẰNG WEB

Đầu tiên ban truy cập vào trang: https://aq.qq.com/cn2/indexĐăng nhập vào tài khoản Chọn như hình để vào phần đổi số điện thoại

Chọn tiếp như hình để đồng ý đổi và nhập số đt mới như hình dưới ( ví dụ: 988123456 )


Phần này bạn lưu ý phải chọn khu vực là Việt Nam ( +84) và nhập số điện thoại mới vào
Lưu ý nên dùng trình duyệt cốc cốc có chức năng dịch Tiếng Việt, rất dễ thao tác.
Bước tiếp theo sau đó cũng khá đơn giản bao gồm xác nhận mã code từ số điện thoại hiện tại ( cũ ) hoặc dùng App QQ trung tâm an toàn láy code, rồi sau đó nhập code vào để chính thức đồng ý đổi sang số điện thoại mới
- Sau đó bắt xác nhận code điện thoại mới ( gửi vào tin nhắn của số điện thoại mới ) để chắc chắc một điều là số đt mới đó hoạt động và nhận đựợc tin nhắn xác thực
- Sau khi kiểm tra có tin nhắn code từ số điện thoại mới, nhập code để xác nhận đổi

 Cuối cùng là thông báo đổi số điện thoại ràng buộc mới thành công Sau 2h thì việc đổi số điện thoại mới mới chính thức hoàn thành. Trong khoảng thời gian 2h đó, số điện thoại cũ vẫn tạm thời có hiệu lực và có quyền thay đổi hoặc huỷ bỏ thao tác đổi số điện thoại mới, cũng như thay đổi các thông tin tài khoản


- Lượng ca-