Hướng dẫn mua và sử dụng gói hỗ trợ tân thủ Thiên Nhai

Hướng dẫn mua và sử dụng gói hỗ trợ tân thủ Thiên Nhai
Gói hỗ trợ tân thủ Thiên Nhai 

Giá : 9800 KNB không khoá

Điều kiện sử dụng: nhân vật lv 15 đến lv 94. Khuyến cáo trước khi sử dụng nên nhận sư phụ để khi ăn vào được hưởng những phần quà từ hệ thống sư môn

Mở ra được : 
- Lập tức thăng cấp lên lv 95
- 500v khoá
- 1 tỷ Tu vi
- 55.000 cống hiến bang
- Sách làm Q chính tuyến tự động
- Sách làm kiến văn tự động 
- Rương đồ PVE cấp thấp - PVP sét tím ( 70 )
- Một vài tâm pháp xanh 
- Và một số quà lung tung khác ...

Cách sử dụng sách làm nhiệm vụ chính tuyến và kiến văn 
Khi mở gói tân thủ, bạn có được 2 loại sách làm kiến văn và nhiệm vụ chính tuyến. Khi sử dụng làm Q chính tuyến bạn chỉ việc kích vào bảng nhiệm vụ, sau đó di chuyển đến máp cần làm rồi ăn sách vào. 
Khi hoàn thành nó cho 1 cuốn mới để làm nhiệm vụ tiếp theo, cứ như vậy bạn hoàn thành các nhiệm vụ và kiến văn một cách rất nhàn hạ.

- Lượng ca -