Hướng dẫn chế tạo thuyền và chi tiết sách chế tạo

Hướng dẫn chế tạo thuyền và chi tiết sách chế tạoCÁC LOẠI SÁCH CHẾ TẠO VÀ NGUYÊN LIỆU CẦN CÓ:

Chào mọi người, thời đại Hàng Hải đã đến, muốn đi Chạy Thương, rong buồm ra biển thì cần phải có thuyền. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm thế nào để đến với giao diện chế tạo thuyền, nguyên liệu cần thiết để làm thuyền nhé.


Đầu tiên các bạn click vào nút Hàng Hải 航海 ở góc dưới bên phải giao diện game. Lúc ấy nó sẽ hiện lên bảng Hàng Hải. Chọn tab 4, tab 2, chúng ta sẽ có như sau:


Trong bảng này nhắc nhở nếu bạn không có thuyền, có thể tại chỗ NPC Tiền Đường Cảng, Giang Dương Cảng, Tuyền Châu Cảng để thuê thuyền. Ở trong map Hiệp Khách Đảo cũng tự thuê được ấy.

Còn muốn chế tạo thuyền thì phải nói chuyện với NPC ở Hàng Châu, Đông Việt, Hải Hà Châu hoặc Hiệp Khách Đảo để tiến vào giao diện Xưởng Đóng Tàu.

 Tuy nhiên mình lưu ý các bạn là chỗ Hiệp Khách Đảo khi nói chuyện với NPC là phi thẳng ra giao diện nơi ra biển hoặc thuê thuyền thôi, không vào được giao diện Xưởng Đóng Tàu. Còn ở các map khác thì mọi người có thể tele sang Hàng Châu chẳng hạn, sau đó click vào nút màu xanh "Thủy Thủ A Phàm" 水手阿帆 để tự động chạy đến tìm NPC. 


Đây là địa điểm mình đang đứng ở Hàng Châu:


Trước mặt là NPC:


Nói chuyện với NPC, chọn tab đầu tiên để tiến vào giao diện Xưởng Đóng Tàu:


Chúng ta sẽ có hình ảnh như sau:

I. CHẾ TẠO THUYỀN


Để chế thuyền cần 100 Tùng Mộc, 100 Sa Nham, và một quyển sách thế tạo thuyền. Sách này có thể nhận được sau khi làm nhiệm vụ chủ tuyến của Hàng Hải xong. ( Bạn nào có lỡ tay vứt mất sách chế thuyền vẫn có thể mua lại được trong shop tống tiền với giá 20k tống tiền )

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

TIPS Phổ cập giáo dục: Muốn xây dựng đảo, các bạn về Hiệp Khách Đảo, nói chuyện với NPC Vân Nhược Thủy:


Ở NPC ta sẽ thấy:


+ Dòng 1: Độ kiến thiết đảo mỗi tuần, nhận ban thưởng.

+ Dòng 2: Khu Đình Viện 庭院:   Biệt Viện 别苑 , Khách Xá 客舍, Điêu Tượng 雕像, Hoa Viên 花园.

+ Dòng 3: Khu Bến Tàu 码头: Xưởng Đóng Tàu ( Bến Tàu) 船坞 , Hải Đăng 灯塔, Công Tượng Phường 工匠坊.

+ Dòng 4: Khu Trang Viên 庄园 : Nông Trại 农舍 , Sân Đốn Củi 伐木场.

Các bạn dựa trên các tên tiếng Tàu mình viết để click và chọn nâng cấp khu vực muốn mở khóa chế tạo nhé!
( Lưu ý các bạn cần phải xây Khu bến tàu và Xưởng đóng tàu trên đảo cá nhân, đồng thời làm nhiệm vụ hàng hải đến khi đủ yêu cầu mới có thể chế tạo được thuyền )

II. CHẾ TẠO PHÁO

Hỏa pháo chia thành 4 loại, bao gồm:

1. PHỔ THÔNG HỎA PHÁO.


Cần 100 Tinh Thiết, 20 Sa Nham, 1 sách chế tạo Phổ Thông Hỏa Pháo ( Các sách này có thể mua được sau khi làm xong nhiệm vụ chính tuyến Hàng Hải).

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Giới thiệu đặc tính:

- Tạo tổn thương đối với trụ cột của thuyền: 250.

- Chỗ quay pháo nhỏ nhất: 40 / Chỗ quay pháo lớn nhất: 140.

- Thời gian CD: 6s.

- Khoảng cách công kích 450m.

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng cháy nổ: 10%

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng giảm tốc: 1%

- Cho điểm: 500.


2. CAO CẤP HỎA PHÁO.

Cần 150 Tinh Thiết, 30 Sa Nham, 1 sách chế tạo Cao Cấp Hỏa Pháo.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 5.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Giới thiệu đặc tính:

- Tạo tổn thương đối với trụ cột của thuyền: 300.

- Chỗ quay pháo nhỏ nhất: 40 / Chỗ quay pháo lớn nhất: 140.

- Thời gian CD: 6s.

- Khoảng cách công kích 500m.

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng cháy nổ: 15%

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng giảm tốc: 2%

- Cho điểm: 650.


3. TINH CƯƠNG TÔI HỎA PHÁO

Cần 200 Tinh Thiết, 40 Sa Nham, 1 sách chế tạo Tinh Cương Tôi Hỏa Pháo.

Yêu cầu: Kiến trúc Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Giới thiệu đặc tính:

- Tạo tổn thương đối với trụ cột của thuyền: 350.

- Chỗ quay pháo nhỏ nhất: 35 / Chỗ quay pháo lớn nhất: 145.

- Thời gian CD: 5s.

- Khoảng cách công kích 550m.

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng cháy nổ: 15%

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng giảm tốc: 3%

- Cho điểm: 750.


4. HẮC VŨ LIỆT VIÊM PHÁO.

Cần 300 Tinh Thiết, 40 Sa Nham, 1 sách chế tạo Hắc Vũ Liệt Viêm Pháo.

Yêu cầu: Kiến trúc Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Giới thiệu đặc tính:

- Tạo tổn thương đối với trụ cột của thuyền: 400.

- Chỗ quay pháo nhỏ nhất: 30 / Chỗ quay pháo lớn nhất: 150.

- Thời gian CD: 4s.

- Khoảng cách công kích 600m.

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng cháy nổ: 20%

- Tỉ lệ tạo thành tình trạng giảm tốc: 4%

- Cho điểm: 800.

III. CHẾ TẠO GIÁP 


1. HỘ GIÁP - LONG CỐT. 
Hộ giáp: 50

Cần 250 Thượng Đẳng Bì Cách, 40 Tùng Mộc, 1 sách chế Hộ Giáp- Long Cốt.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)2. HỘ GIÁP - THỦY MẬT CÁCH THƯƠNG.

Hộ Giáp: 100
HP: 5000

Cần 325 Thượng Đẳng Bì Cách, 60 Tùng Mộc, 1 sách chế Hộ Giáp- Thủy Mật Cách Thương.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 5.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)3. HỘ GIÁP – HẮC VŨ CHI NỘ 

Hộ Giáp: 150
HP: 10000

Cần 440 Thượng Đẳng Bì Cách, 60 Tùng Mộc, 1 sách chế Hắc Vũ Chi Nộ

Yêu cầu: Kiến trúc Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

IV. CHẾ TẠO BÁNH LÁI1. MỘC ĐÀ ( BÁNH LÁI BẰNG GỖ)

Cần 250 Xích Kim, 40 Tùng Mộc, 1 sách chế Mộc Đà.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)


2. THỦY THỦ ĐÀ.

Cần 400 Xích Kim, 50 Tùng Mộc, 1 sách chế Thủy Thủ Đà.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 5.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)


3. HẮC VŨ TRÁC PHONG ĐÀ

Cần 600 Xích Kim, 100 Tùng Mộc, 1 sách chế Trác Phong Đà.

Yêu cầu: Kiến trúc Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

V. CHẾ TẠO MŨI TÀU


1. ƯNG THỦ - PHONG TRÌ.
Bổ trợ: Tốc độ lớn nhất của thuyền: Tăng thêm 1m / s.
Cần 500 Xích Kim, 50 Tùng Mộc, 1 sách chế Ưng Thủ - Phong Trì.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)


2. GIAO THỦ - TRẤN NỘ.
Bổ trợ: Hộ giáp 50

Cần 500 Xích Kim, 50 Tùng Mộc, 1 sách chế Giao Thủ - Trấn Nộ

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 5.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)


3. NHA THỦ - ÁC CHIẾN
Bổ trợ: HP 5000
( Đây là đầu quạ, ông Lượng ghi nhầm)

Cần 800 Xích Kim, 100 Tùng Mộc, 1 sách chế Nha Thủ - Ác Chiến

Yêu cầu: Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1。

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

VI. CHẾ TẠO BUỒM


1. THUYỀN PHÀM ( buồm 2 cánh )

Cần 250 Tơ Lụa, 250 Nhung Tơ, 1 sách chế Thuyền Phàm.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Bổ trợ: Tốc độ lớn nhất của thuyền: Tăng thêm 0.5m / s.

Tỉ lệ lợi dụng sức gió: Gia tăng 10%


2. NGŨ THỂ PHÀM ( Buồm 5 cánh )

Cần 325 Tơ Lụa, 325 Nhung Tơ, 1 sách chế Ngũ Thể Phàm.

Yêu cầu: Kiến trúc Bến Tàu 船坞 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 5.

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Bổ trợ: Tốc độ lớn nhất của thuyền: Tăng thêm 0.8m / s.

Tỉ lệ lợi dụng sức gió: Gia tăng 12%


3. THẤT DIỆP PHÀM ( Buồm 8 cánh )

Cần 400 Tơ Lụa, 400 Nhung Tơ, 1 sách chế Thất Diệp Phàm.

Yêu cầu: Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1。

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Bổ trợ: Tốc độ lớn nhất của thuyền: Tăng thêm 1,1 m / s.

Tỉ lệ lợi dụng sức gió: Gia tăng 14%3. THẤT DIỆP PHÀM ( Buồm batman )

Cần 900 Tơ Lụa, 500 Nhung Tơ, 1 sách chế Thất Diệp Phàm.

Yêu cầu: Công Tượng Phường 工匠防 của Hiệp Khách Đảo đạt đến cấp 1。

( Cần nói chuyện với NPC để xây dựng đảo)

Bổ trợ: Tốc độ lớn nhất của thuyền: Tăng thêm 1,7 m / s.

Tỉ lệ lợi dụng sức gió: Gia tăng 18%

- Candy, Lượng Ca -