( Update ) Update server Tinh Anh ngày 3/11

( Update ) Update server Tinh Anh ngày 3/11- Hoạt động tiêu phí trên Thương Thành chính thức ra mắt:

Thời gian hoạt động: 11/11 - 19/11 / 2017

+ Dùng 20R nhận được: 500 điểm cống bang.

+ Dùng 50R nhận được: 200k cống hiến.

+ Dùng 100R nhận được: 750 vàng khóa.

+ Dùng 200R nhận được: Trang sức đeo hông: Tây Dương Kiếm.

Ảnh mẫu:+ Dùng 500R nhận được: 500 cục cường hóa trang bị Vô Sắc Hàn Thạch - Thương Hải.

+ Dùng 1000R nhận được: Thời trang Phù Quang - Niết Nhã.

Ảnh mẫu:+ Dùng 1500R nhận được: 25 đóa Mộ Tình Hoa.

- Thuyền tích lũy.

- Hoạt động event

- Cho lên shop Vẫn Diễm Chi Thạch, giá bán 8000 điểm. Xóa bỏ tu vi và và đá xanh.
- Bán mặt nạ Trang Điệp Vũ: 12k8 điểm KNB không khóa / khóa.- Treo giá thời trang Bái Chiêm Đình 42k8 KNB khóa/ không khóa, giảm giá còn 38k8.


- Bán 1 hộp Phù Quang Lược Ảnh Lễ Hạp, chứa cả thảy 2 thứ: Thời trang Bái Chiêm Đình và mặt nạ Trang Điệp Vũ giá 48k8.


- Thiên Tứ Tầm Trân Lễ, giá bán 980 KNB không khóa, mỗi tuần 25 cái, 4 tuần. Có cơ hội mở ra Lò Lớn Kiếp Hỏa, Vẫn Diễm Đại Thiết, thẻ đổi opt tím, Bộ Bộ Sinh Hồng Diệp, sách chế gia viên...- Candy -