[ Update ] Update ngày 15-11 ở server Tinh Anh

[ Update ] Update ngày 15-11 ở server Tinh Anh


 Sau khi server Tinh Anh cập nhật xong vào ngày 15/11, tức những nội dung chính sau đây sẽ có ở server thường sắp tới:

- 3 bộ thời trang Ngọc Kinh, Cửu Anh, Thiên Hoa giành cho Loli.

Bản vẽ mẫu:Ảnh mẫu:

Thánh Tú - Ngọc Kinh.
Thánh Tú - Cửu Ca.
Phương Tư - Thiên Hoa.
- Fix thông tin về mặt nạ Trang Điệp Vũ và vấn đề sắc nhuộm trắng của Bái Chiêm Đình ( thành nữ lần thiếu nữ)

- Fix lỗi BOSS 2 của Khai Phong Hội Bát Hoang ( cả 96 lẫn 100) khi không nghe được tiếng kêu của quỷ.

- Hạn chế lễ hộp Lưu hành: Mỗi tuần người chơi chỉ được 20 hộp Lưu Hành, sau khi quá rồi thì đi thêm cũng không được nữa.

- Kim Lang thêm chức năng mới: Khi cấp Kim Lang đạt đến level 4, có thể gọi người ở các đảo qua lại ( Ngày trước khi gọi thì mình phải phản hồi Trung Nguyên, rất phiền). Khi gọi thì người được gọi sẽ tele đến vị trí của người đang đứng trên đảo, nếu người bị gọi đang chạy thương thì sẽ bán ra 80% hàng hóa đang có trên người. Chức năng mới này sẽ tiện đường cho hảo hữu cùng nhau chạy thương! ( • ̀ω•́ )

- Chức năng mới giành cho người Chiếm Lĩnh hòn đảo: Leader Long Thủ có thể gọi người trong Liên Minh đến hòn đảo tương ứng, người bị gọi đang chạy thương sẽ bán ra 80% hàng hóa đang có trên người.

- Khi đang chạy thương trên biển, mỗi chiếc thuyền có thể hên xui nhận được BUFF có kĩ năng Giương Buồm, người lái thể có thấy rõ. Sau khi sử dụng thì thuyền nhận được hiệu ứng tăng tốc độ.

- Giảm thời gian đấu giá đồ của Tu La Thành.

- Hoạt động bang chiến mỗi tuần điều chỉnh từ 1 trận thành 2 trận liên tiếp, thời gian cũng được rút ngắn. Đồng thời cũng tăng thêm ban thưởng cho mỗi trận.

- Tăng thêm BUFF cho Đại đệ tử môn phái ( Top 1): Dame hỏa pháo hàng hải + 5%, giảm miễn tổn thương thương cho thuyền +5%.

Nhị đệ tử môn phái ( Top 2) được: Dame hỏa pháo hàng hải + 3%, giảm miễn tổn thương thương cho thuyền +3%

Nằm trong top 10 đại đệ tử được: Dame hỏa pháo hàng hải + 2%, giảm miễn tổn thương thương cho thuyền +2%.

- Fix người chơi bị cấm nói chuyện vẫn có thể chat được trong APP.

- Bản đồ đất liền ngoài 12 map như cũ sẽ thêm map Hải Hà Châu, giúp moi người có thể nhanh chóng tele đến đấy.

- Candy -