Reset tâm pháp

Reset tâm pháp


Vì một lý do nào đó, bạn muốn reset tâm pháp để lấy lại lương tu vi và số lượng đá đã tiêu tốn vào tp đó trong quá trình nâng tầng. Hoàn toàn có thể làm được việc này miễn là  bạn có vật phẩm dùng để rs tâm pháp.
Viên Reset tâm pháp xanh : Có thể tìm NPC như hình, có trong hầu hết các máp với giá 50v khoá hoặc không khoá

Viên Reset tâm pháp tím : Với nhưng bạn newbie, trong quá trình làm Q chính tuyến, thường sẽ được thưởng 1 cục như thế này. Còn với ai không có có thể mua trong thương thành với giá 8800 KNB khoá hoặc không khoá ( Trước đây với nhưng người mua viên này lần đầu tiên thì được ưu tiên mua với giá rất rẻ = 100 KNB, hiện tại thì không biết để bữa nào check lại )

CÁCH RESET :


Ấn Ctrl + F để vào giao diện tâm pháp, sau đó làm như hình để reset, sau khi reset toàn bộ tu vi và số lượng đá đã tiêu tốn vào tp đó được hoàn trả lại nguyên vẹn cho bạn. Tâm pháp reset trở lại trạng thái ban đầu - tầng 0 đồng thời các điểm tiềm tu sẽ cũng theo đó mất đi. 
- Lượng ca -