Hoạt động event web "Hồng Diệp Đoạt Bảo"

Hoạt động event web "Hồng Diệp Đoạt Bảo"Hoạt động trên web chính thức ra mắt! Sau lỗi kĩ thuật BUG đợt trước, NPH sẽ bồi thường cho người chơi 150v, 150 vạn tu vi.


Hoạt động chính thức này mở từ ngày: 3/11 đến 12/11.

+ Người chơi chọn tên đăng nhập, chọn nhân vật, là được nhận free một lần quay trúng số.


+ Dùng 10R được nhận một cái "Hồng Diệp Đoạt Bảo Lệnh", 10 vạn tu vi, 100 điểm Tích lũy.

+ Dùng Hồng Diệp Đoạt Bảo Lệnh tham gia hoạt động, có cơ hội nhận được những hàng hi hữu như Lò Lung Chú, Đại Thiết ( 2 vật phẩm này không khóa), thời trang tích lũy Tần Vương, Thỏ... và được Hồng Diệp Tệ.

+ Nếu như người chơi có thời Tần Vương mà quay trúng, sẽ tự động chuyển thành 30 vạn điểm Tích Lũy ( Tức được cho lại 300k tích lũy).

+ Hồng Diệp Tệ dùng để đổi những bộ thời trang theo loạt chủ đề Hồng Diệp và những thứ khác.

+ Hoạt động nạp tiền sẽ cho thêm người chơi điểm tích lũy.

+ Hạn mua cao nhất là 200 Hồng Diệp Đoạt Bảo Lệnh.


Thu thập đủ 4 bộ chủ đề Hồng Diệp sẽ nhận được danh xưng "Hồng Diệp Ký Tình".

Hồng Diệp Tệ có thể đổi được.


+ 3 Hồng Diệp Tệ: 200 vàng khóa.

+ 5 Hồng Diệp Tệ: 400 điểm cống hiến bang.

+ 6 Hồng Diệp Tệ: 1 Hồng Diệp Đoạt Bảo Lệnh / 5 thẻ Đổi Đá Vàng / 5 Chú Thần Lệnh ( Reset opt).

+ 12 Hồng Diệp Tệ: 100 vạn tu vi.

+ 30 Hồng Diệp Tệ: Trang sức sau lưng: Bán Khê Phong

Ảnh mẫu:


+ 30 Hồng Diệp Tệ: Khăn che mặt: Hồng Diệp Linh.

Ảnh mẫu:+ 30 Hồng Diệp Tệ: Trang sức đeo eo: Sương Diệp Kết.

Ảnh mẫu:


+ 55 Hồng Diệp Tệ: Bộ Bộ Sinh Hồng Diệp 15 ngày.

Ảnh mẫu.Mọi người nhớ lưu ý tham gia!

- Candy -